Spara pengar på miljö­vänlig belysning

Miljöstyrningsrådet har publicerat skärpta miljökrav som kan användas vid upphandling av inom- och utomhusbelysning. De nya kraven gör det möjligt att upphandla belysning som är upp till 80 procent mer energieffektiv än belysning som inte har bytts ut under de senaste 10-40 åren.

I både skola-, vård-, kontor- och idrottslokaler står belysningen för ca 25 procent av elanvändningen. Gatubelysning är kommunernas näst största utgiftspost eftersom var fjärde krona av drift- och underhållsbudgeten går åt till att lysa upp vägar. Sverige har högst antal installerade utomhusarmaturer per capita i världen med över två miljoner ljuspunkter.

– Att byta ut belysningen är ett av de enklaste sätten för kommun, stat och landsting att spara pengar och samtidigt göra en insats för miljön. Elanvändningen är flera gånger dyrare än inköpskostnaderna för ny belysning. Det lönar sig att köpa energisnål belysning och på köpet får kommunen även bättre ljuskvalitet, säger Eva Dalenstam, projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Eftersom belysning ofta är gamla anläggningar med lång livslängd upphandlas de mycket sällan. Det finns dock ett stort behov av hjälp så därför har kraven tagits fram. Utöver energikrav finns det även andra miljökrav som är viktiga, såsom kemikaliekrav för att uppnå en giftfri miljö.

Kraven för inomhus- respektive utomhusbelysning finns tillgängliga på Miljöstyrningsrådets hemsida.

Utöver belysning har ett stort antal produktområden fått nya miljökrav vid årsskiftet 2012/13. Dessa är dokumenthanteringsprodukter, datorer, AV, nätverk, möbler, godstransporter och drivmedel.

Källa: Miljöstyrningsrådet

0 thoughts on “Spara pengar på miljö­vänlig belysning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *