Sparar 60 miljoner genom nya upphandlingar

Upphandlingarna för läkemedel och laboratorietjänster i Landstinget Sörmland är klara. Avtalen innebär årliga miljonbesparingar och är viktiga i arbetet med framtidens hälso- och sjukvård.

– Det är väldigt glädjande att landstinget jobbar mer strategiskt med upphandlingar som vi nu gjort med läkemedel och laboratorietjänster. Det frigör flera miljoner kronor som vi istället kommer att satsa på att förstärka vården så att situationen för patienter och personal blir bättre, säger Åsa Kullgren.

Landstinget Sörmland har tillsammans med Landstingen i Örebro och Värmland genomfört läkemedelsupphandlingen. 60 anbudsgivare deltog och ett det årliga värdet av upphandlingen är cirka 415 miljoner kronor. Läkemedelskommittén har tillsammans med läkare och sjuksköterskor från landstingets olika verksamheter varit med och tagit fram avtalen. Något som gör att de som använder läkemedlen också får en god kännedom om det som upphandlats.

Alla läkemedel som används på sjukhus, vårdcentraler, inom tandvården och på Karsudden berörs av den nya läkemedelsupphandlingen. För de tre landstingen innebär upphandlingen en besparing på 35 miljoner kronor per år jämfört med tidigare avtal. För Sörmland uppskattas besparingen bli cirka 10 miljoner kronor per år.

Ännu en upphandling som sparar stora pengar är klar. Det handlar om laboratorietjänsterna i vården som Unilabs AB fortsätter leverera. Viktiga förändringar i det nya avtalet är en kostnadsminskning på cirka 50 miljoner kronor per år, att alla tre allmänna sjukhus i länet får förbättrad service, att Kullbergska Sjukhuset och Nyköpings Lasarett får fler analyser med möjlighet till snabbsvar.

– Effektiva inköp är ett av de åtta utvecklingsområden som vi arbetar med inom framtidens hälso- och sjukvård och dessa nyligen genomförda upphandlingar visar att det finns en stor besparingspotential inom inköpsområdet, säger Helena Söderquist, tillförordnad landstingsdirektör.

Källa: Landstinget Sörmland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *