Spelad insikt om socialt ansvars­tagande

Frågor om socialt ansvarstagande och hållbarhet behöver lyftas i alla organisationer och det enda sättet att nå framgång är att involvera medarbetarna. Kanske kan ett kortspel vara ett bra verktyg i arbetet?

Ett framgångsrikt arbete med hållbarhetsfrågor kräver att alla medarbetare är engagerade. Det kan inte hänga på en enda redovisningsansvarig.

– Vi ser att de organisationer som lyckats med sitt hållbarhetsarbete har fokuserat på att få medarbetarna med sig. Först då blir arbetet trovärdigt, säger Kristina Sandberg, verksamhetsområdeschef på SIS, Swedish Standards Institute.

SIS har tagit fram ett verktyg som bjuder in alla i organisationen att medverka – Hållbarhetsspelet. Det är ett kortspel baserat på den internationella standarden ISO 26000 som låter medarbetarna gestalta de etiska dilemman som kan uppstå i den dagliga verksamheten i en organisation.

Komplexa frågor
I kortspelet får man följa ett fiktivt företag där deltagarna spelar olika roller, bland andra vd:n Victor, inköparen Siv och kommunikatören Xavier. Under spelet får de, utifrån respektive ansvar och befogenhet, diskutera olika sociala, miljömässiga och ekonomiska frågor. Syftet är att skapa förståelse inför de utmaningar som organisationer ställs inför i sitt hållbarhetsarbete.


Vägledning

ISO 26000 är en standard som ger vägledning i socialt ansvarstagande och hållbarhet. Standarden har tagits fram av 99 länder och 42 internationella organisationer och publicerades i slutet av 2010.

Med standarden ISO 26000 som underlag utforskas till exempel frågor som: Hur skulle du reagera om du fick höra att er inköpschef tagit emot dyrbara gåvor från leverantörer? Kan arbetsgivaren beordra deltidsarbetande personal övertidsarbete inför en pressad deadline? Räcker det med att klimatkompensera om CO2-utsläpp är företagets värsta miljörisk?

Svåra frågor som inte har några ensidiga svar utan förhoppningsvis leder till intressanta diskussioner runt bordet. Det kan säkert vara en fördel om åtminstone någon av medspelarna är inlästa på den 240 sidor långa standarden för att få flyt i spelet.

ISO 26000 kan användas av företag och organisationer i såväl offentlig som privat sektor. Hållbarhetsarbetet kan förvisso inom några områden, exempelvis inköp, skilja sig mellan privat och offentlig sektor, exempelvis på grund av det regelverk kring upphandling som den offentliga sektorn är bunden att följa. Men de etiska frågeställningarna är i stort desamma.

Det räcker inte med en rapport
Hållbarhetsspelet har utvecklats av kommunikationsbyrån Wonderworld Sustainability Communications i samarbete med SIS.

– Det finns ett stort behov av konkreta verktyg som engagerar medarbetarna i hållbarhetsfrågor. Hittills har företag producerat hållbarhetsrapporter och annan extern kommunikation, men detta räcker inte. Många upplever även att sociala och etiska frågor mest handlar om leverantörsfrågor och vi vill peka på de här frågornas betydelse i ett svenskt sammanhang, säger Ruth Brännvall på Wonderworld.

Spelet kostar 995 kronor och kan antingen köpas separat eller i ett paket tillsammans med standarden ISO 26000.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *