Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

Spelar det någon roll vilken metod vi använder? Hur vet man att en metod fungerar? Är all forskning lika tillförlitlig? Hur får vi säkrare kunskap? Vad kan man göra när det saknas forskningsstöd? Knut Sundell har forskat om barn och unga i 35 år och under de senaste 10 åren har han även arbetat med att implementera en evidensbaserad social praktik.
Knut Sundell, Docent i psykologi och sakkunnig på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.