Spionage via upphandling

Främmande makt spionerar på oss och vill påverka Sveriges politiska beslutsfattande genom att starta företag och sälja tjänster till myndigheter, varnar Säkerhetspolisen SÄPO.
Det rapporterade Sveriges Radio Ekot och Svenska Dagbladet nyligen. Säpo uppger utan att gå in på detaljer att flera konkreta fall finns. I ett svar till Ekot ger myndigheten exempel på vilken typ av upphandlingar det kan röra sig om: IT-drift, bevakning, lokalvård. Syftet att antingen spionera på eller påverka myndigheten.
Enligt Säpo är myndigheternas kontroller av de företag man upphandlar tjänster av bristfälliga. ”Mycket är outsourcat och vi är så teknikberoende. Då måste man göra studier för att se hur sårbarheterna ser ut”, säger Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot vid Försvarshögskolan, till Ekot.
Det krävs samverkan mellan olika myndigheter och framförallt samverkan mellan olika departement och utgiftsområden, vilka är tämligen ”stuprörsaktiga” i dag.
Alla myndigheter är mer eller mindre beroende av att köpa tjänster från externa företag. Men när myndigheterna ska höja sin säkerhet, så fokuserar man sällan tillräckligt mycket på de externa leverantörerna, menar Lars Nicander.
Problematiken utgörs inte enbart av företagen ska kunna stå emot hot. I vissa fall utgör de själva hotet.
I sin årsbok skriver Säkerhetspolisen att ”andra stater försöker påverka Sveriges politiska beslutsfattare exempelvis genom att försöka vinna upphandlingar hos svenska myndigheter”.
”Vi måste ta ett grepp om hoten här. Alla hot är inte farliga, enbart de hot vi inte kan skydda oss emot”, avslutar Lars Nicander.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *