Sponsoravtal kan vara mutbrott

Nationalmuseum är i blåsväder efter att ha slutit ett sponsoravtal med biltillverkaren BMW och fått två nya bilar. Bilarna har använts av överintendenten privat. På Riksenheten mot korruption har åklagare Berndt Berger beslutat att inleda en förundersökning mot Nationalmuseum om mutbrott.
– Det är viktigt att ett sponsoravtal gynnar båda parter och att ingen specifik person har vinning av det, säger Helena Sundén, generalsekreterare på Institutet mot mutor (IMM) till OFFENTLIGA AFFÄRER. Om det utåt sett verkar vara så att en person gynnats i ett avtal så bör det undersökas, tillägger hon.
Svenska Dagbladet har under mars och april i ett antal artiklar granskat sponsring av kultur. Sponsring har blivit en inkomstkälla för flera svenska museer. Från regeringshåll har frågan drivits om att kulturinstitutionerna behöver öka sina intäkter från näringslivet.  I artikelserien har bland annat Nationalmuseum tagits upp, med anledning av BMW-avtalet.
Nationalmuseum är en myndighet vars uppgift är att förvalta ett svenskt kulturarv.  ”Nationalmuseum skall verka för ett stärkande av BMW:s och produkternas image genom att i förekommande fall lämna positiv information till allmänheten om BMW och försöka skapa ett positivt intryck av varumärket BMW”, står det i samarbetsavtalet som SvD fått tag på och publicerat delar ur.
I affären ingick att museet fick två nya BMW-bilar i utbyte. I höstas byttes de två bilarna ut till helt nya fyrhjulsdrivna BMW 520 X Drive. När nyheten spreds intresserade sig Riksenheten mot korruption sig för avtalet. En åklagare har tilldelats fallet.
Institutet mot Mutor framhåller genom Helena Sundén att det tydligt ska framgå vad som ingår i ett sponsoravtal och att det är förenligt med båda parternas egna etiska regler. En grundförutsättning är att det är lagligt.
– Öppenhet och transparens är A och O när man tecknar sponsoravtal, särskilt när en offentlig part är inblandad. Man behöver kanske inte ange summor, men det ska framgå vad som ingår. Det kan vara jättepositivt för båda parter att sluta sådana här avtal, om det görs på rätt sätt, menar Helena Sundén. IMM:s uppgift är:

  • Att verka för god sed för beslutspåverkan inom näringslivet liksom samhället i övrigt och
  • att söka motverka användningen av mutor och andra otillbörliga förmåner som medel för sådan påverkan.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på information till företag, näringslivets organisationer, myndigheter och massmedier om kontakt- och relationsfrämjande förmåner, inbegripet gällande lagstiftning och rättspraxis beträffande korruptiv marknadsföring och mutbrott.

0 thoughts on “Sponsoravtal kan vara mutbrott

  1. ”Bilarna har använts av överintendenten privat och Riksenheten mot korruption där åklagare Berndt Berger beslutat inleda en förundersökning mot Nationalmuseum om mutbrott.”
    Skrämmande att även Riksenheten mor korruption använt dessa bilar. Eller är det en felskrivning? 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *