Sponsring av sjukvård ska kartläggas

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har belyst de etiska problem som kan uppstå när externa aktörer ger medel till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Exempelvis handlar det om sponsring av metoder eller utrustning med en sammankoppling till en produkt eller tjänst som företaget säljer.
Efter att Smer i en skrivelse till regeringen upplyst om behovet av en kartläggning om hur stor förekomsten av vårdsponsring är har regeringen beslutat att ge detta kartläggningsuppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Myndigheten ska också analysera möjliga konsekvenser av den externa sponsringen för vårdverksamheten samt hur sponsringen förhåller sig till gällande lagar och regler.
– Risken med sådana här extra pengar till hälso- och sjukvården är att det kan bli andra intressen än patientens behov av vård som styr val av metoder och behandlingar. Patienter som söker vård måste kunna vara säkra på att en viss behandlingsform eller undersökning inte föreslås för att ett bolag sponsrat just den metoden, utan för att den är bäst för patienten. Därför vill vi i regeringen se över den här frågan, säger socialminister Annika Strandhäll.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.