SPP kan investera i VA-nät

Staffan Hansén, vd för SPP, vill att pensionsjätten lånar ut pengar till de eftersatta kommunala VA-näten, och anser att privata intressen i förlängningen ska kunna ta över driften av en del nät.
Det framgår av en artikel i Fastighetstidningens nätupplaga den 10 januari 2018. SPP ägs av norska koncernen Storebrand och 7:e AP-fonden i Sverige.
Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten borde underhållet av Sveriges VA-nät öka med 35 procent de kommande 20 åren för att uppnå en acceptabel nivå. Runt 16,5 miljarder kronor om året måste i så fall tillföras vilket skulle leda till taxehöjningar med ungefär 60 procent. För att täcka upp bristen på kapital till investeringarna är SPP:s ledning beredd att ge öronmärkta ”gröna lån” till sektorn.

Marknadsmässiga lån
Det handlar inte om subventioner utan marknadsmässiga lån. VD:n anser också att dörren borde öppnas för privata bolag att ta över verksamheter från de kommunala VA-bolagen.
– Vi vill gärna låna ut till samhällsviktiga verksamheter. Ett fungerande VA-nät är centralt för alla, även för oss som fastighetsägare. Nu är det upp till kommunerna hur de vill återinvestera obligationslån som tas upp, vårt förslag är att lånen öronmärks till satsningar på VA-näten uppger Staffan Hansén för Fastighetstidningen.

Alternativet: höjda taxor
Tidningen har även talat med Mats Lindqvist (mp), ordförande i Stockholm Vatten och Avfall. Han stänger inte dörren för en finansiering från pensionsbolag men ser hellre att vattentaxorna höjs och att reglerna ändras så pengar kan fonderas för kommande investeringar.
– Nu får vi bara ta ut självkostnadspris och inte göra vinst.  Sverige har i jämförelse med andra europeiska länder låg vattentaxa, betonar Mats Lindqvist.
Att privatisera delar av nätet tror han inte på. Man har testat det i Tyskland och Skottland men nu drivs de i kommunal regi igen, påpekar han.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.