ST-läkare ska täcka bristen i Västerbotten

Ett ökat antal ST-läkare ska minska beroendet av stafettläkare i primärvården, hoppas Västerbottens läns landsting som nu fördubblar rekryteringen med 15 extra ST-tjänster.

De 15 extra ST-tjänsterna kommer att placeras på orter där primärvården har problem att rekrytera läkare, till exempel Malå, Sorsele och Vilhelmina.

– I dag saknar vi cirka 30 läkare inom primärvården, säger landstingets primärvårdschef Håkan Larsson.

Specialisttjänstgöring (ST) är en utbildning som legitimerade läkare genomgår för att bli specialiserade inom ett visst medicinskt område. Tjänstgöringen omfattar fem års heltidsarbete, under vilka ST-läkaren arbetar inom såväl sitt huvudområde som angränsande områden.

– Under tre av dessa fem år kommer ST-läkarna att finnas på de hälsocentraler där man har sina grundtjänster, säger Håkan Larsson.

Landstingets primärvård i Västerbotten utlyser därför 15 extra ST-tjänster.

– Det här är en fördubbling av antalet ST-tjänster jämfört med tidigare. Och vi gör detta för att minska beroendet av stafettläkare, förklarar landstingets primärvårdschef Håkan Larsson.

Kostnaden för den ökade rekryteringen kommer att täckas genom att landstinget får de 30 lediga tjänsterna i primärvården besatta.

Källa: Västerbottens läns landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *