Ställ krav på läkemedel

Nu har Miljöstyrningsrådet formulerat nya krav att använda vid upphandling av läkemedel. Många av kraven berör miljöfarliga, kemiska ämnen.

Läkemedelsbranschen påverkar miljön främst genom de kemiska ämnen som används för att framställa läkemedlen. Påverkan sker via utsläpp från tillverkningsprocessen till spridning av farliga ämnen i samband med konsumtion. Eftersom många aktiva substanser inte är lätt nedbrytbara stannar de kvar länge i naturens kretslopp.

– De viktigaste miljöaspekterna att ta hänsyn till är innehållet av miljöfarliga ämnen som kan spridas i miljön samt utsläpp från tillverkningen, säger Peter Nohrstedt i ett pressmeddelande från Miljöstyrningsrådet.

Även de sociala och etiska aspekterna i tillverkningsledet är viktiga att ta hänsyn till.

Läkemedel är ofta anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid. Med miljöfarligheten hos en läkemedelssubstans menas dess inneboende egenskaper såsom giftighet, förmåga att brytas ned i naturen och potential att lagras i fett hos exempelvis fiskar.

Kraven som finns att ladda ner från Miljöstyrningsrådets hemsida fokuserar på att leverantörerna ska ha rutiner som säkerställer att substanserna ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Till exempel att rutiner ska visa att man följer nationell lagstiftning som berör miljö, säkerhet och hälsa samt rutiner för kontroll av utsläpp. Till kraven finns förslag på verifikat som hjälpmedel i utvärderingen av anbud.

– Nytt för läkemedelskraven är även att vi nu ställer sociala krav. Dessa innebär att leverantörerna ska ha rutiner för att visa att man följer ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention, säger Peter Nohrstedt.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *