Ställ krav på städtjänster

De miljöaspekter som är viktigast vid städning och som man därför bör ställa krav på är att ha kompetens och rutiner för att välja städmetod, kemiska produkter samt hantera kemikalier, inköp, avfall och transporter på ett sätt som minimerar negativ miljöpåverkan.

Hos Miljöstyrningsrådet kan man även hämta förslag till miljökriterier vid upphandling av städtjänster.

Motiverade krav
För att säkerställa att leverantören tar till sig och arbetar enligt kraven krävs det att företaget har vissa miljörutiner på plats, och till exempel att det finns en namngiven kontaktperson i miljöfrågor.
Om de dessutom kan visa upp dokumenterad städutbildning där miljöfrågor ingår så kan man förvänta sig att arbetet utförs snabbare och bättre.
Produkternas miljöpåverkan är förstås en väsentlig del av städtjänstens miljöpåverkan och kriterierna skulle också ha kunnat innefatta någon form av krav på doseringshjälpmedel, eftersom rätt dosering är viktigt för miljön. Men Miljöstyrningsrådet har i sin förstudie konstaterat att städbranschen redan vidtagit åtgärder för att hålla nere förbrukningen, av kostnadsskäl.
Däremot rekommenderas förstås att använda de specifika kraven för kemisk-tekniska produkter vid val av produkter.
I Miljöstyrningsrådet kriterier ges förslag till obligatoriska krav i upphandling av städtjänster. Däribland att entreprenören ska ha rutiner för att med hänsyn till ytskikt och rengöringskrav
• välja och tillämpa städmetod,
• välja typ av kemiska produkter för hygien, rengöring och underhåll, dosera och hantera dessa samt
• hantera inköp, avfall och transporter,
för att begränsa negativ miljöpåverkan.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *