Ställ färre särkrav i kollektivtrafik

Exemplen på skadliga särkrav och ohållbara villkor är tyvärr fortfarande många i upphandlad kollektivtrafik. Krav på färger på uniformer, antal dörröppningar och inredning, med mera, i varje enskild region, är bara några exempel på saker som kan dra upp priserna.
Det konstaterar Anna Grönlund, branschchef och vice vd i Sveriges Bussföretag, i en debattartikel i Dagens Samhälle, som även konstaterar att över 90 procent av landets linjebusstrafik offentligt upphandlad.
– Även om Sveriges busstrafik på många sätt är utomordentligt bra med många fördelar, kan en smartare upphandling också ge en bättre och mer kostnadseffektiv kollektivtrafik, slår hon fast.
Mer strategisk upphandling
Bussbranschens uppmaning till alla regionpolitiker är att lägga mycket större vikt vid strategisk upphandling och att följa branschens rekommendationer.
– Det tror vi är vägen för att kostnadseffektivisera och driva på för ett smartare och grönare samhälle, menar Anna Grönlund.
Hon påminner om att nästan all regional kollektivtrafik i Sverige ska upphandlas på nytt inom de närmaste fyra åren. Bussbranschen menar att vägen till bättre upphandlingar går via färre särkrav, bejakande av innovativ teknik och ett medvetet val av kostnadseffektiva kollektivtrafiklösningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.