”Ställ krav på sysselsättning”

Att tillämpa sysselsättningskrav vid upphandlingar är ett sätt att bidra till att nå målet full sysselsättning. Det menar Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, och Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen.
På DN Debatt 2018-10-21 avslöjar de att de och deras organisationer tagit första steget mot en nationell modell för hur offentlig verksamhet och näringsliv tillsammans kan möta arbetsmarknadsutmaningarna.
Måndagen den 22 oktober publicerades en första version av modellen. Den ger stöd till upphandlande organisationer, leverantörer till offentlig verksamhet och matchningsansvariga arbetsmarknadsaktörer.

Ligger på webbplatsen
Debattörerna skriver: ”Stödet, som bland annat består av förslag till beslutsunderlag, kontraktsvillkor och uppföljning, är webbaserat och kommer att ligga på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Utvecklingen av modellen fortsätter och stödet kommer att kompletteras till hösten 2019.”
Framgångsfaktorer
Redan nu har Inger Ek och Michael Sjöström identifierat tre tydliga framgångsfaktorer för att lyckas med sysselsättningskrav i offentlig upphandling:
1) Tydliga strategi- och styrdokument. Beslutsfattare och ledning i stat, landsting och kommuner måste ha en klar strategi som formuleras i genom­arbetade styrdokument.
2) Dialog och samråd med näringsliv och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Att samråda om utmaningarna i en bransch eller på en ort är nödvändigt för att lyckas. Om inte leverantörerna är med blir det inga anbud.
3 )Bra samarbete med arbetsmarknadsaktörer för matchning. Oavsett om det är Arbetsförmedlingen, kommunal arbetsmarknadsförvaltning, privata matchningsföretag eller företagen själva som sköter rekryteringen krävs samarbetet för att det ska bli rätt person på rätt plats.
Läs hela artikeln på DN:s webbsida:
https://www.dn.se/debatt/stall-krav-pa-sysselsattning-i-offentliga-upphandlingar/
Upphandlingsmyndighetens pressmeddelande:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/enklare-att-oka-sysselsattning-genom-offentlig-upphandling/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *