Ställ krav på vindkraftens ställverk!

Ställverk utan växthusgasen svavelhexafluorid (SF6) måste vara ett krav vid upphandling av nya vindkraftsparker. Det menar Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton, i denna debattartikel.

Fredrik Regnell, Sverigechef, Eaton.


För vindkraftverk, vare sig det är på land eller ute till havs, behövs ställverk för att garantera en säker distribution. Ställverket är nämligen navet som kopplar ihop inkommande och utgående ledningar. Men kravet på SF6-fria ställverk är inget som diskuteras, trots att vindkraftverken framhålls som en avgörande komponent för att uppnå nollutsläppsmålet. 

Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi förväntas Sveriges elanvändning på 140 terawattimmar (TWh) fördubblas de kommande tjugo åren. Samtidigt har den tidigare regeringen varit tydlig med att Sverige till år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.  

En del av omställningen

En stor del i omställningen är att bygga ut mer vindkraft. Enligt en undersökning från Demoskop som beställts av Svensk Vindenergi är hälften av kommunpolitikerna för en utbyggnad av landbaserad vindkraftverk inom sin kommun, men ändå stoppas åtta av tio projekt. Lokalt motstånd anges vara orsaken. Trots de politiska diskussionerna om havsbaserad vindkraft är en fjärdedel av kommunpolitikerna positiva till havsbaserad vindkraft inom sin kommun, enligt Svensk Vindenergi. Två exempel på havsbaserad vindkraft som kommer att fortskrida i Sverige är Sjollen (mellan 15 och 25 nya vindkraftverk) och Lillgrund, en vindkraftpark som förväntas utökas med 27 verk.  

Att använda vindkraft för att öka energisäkerheten är ett positivt energival, framför allt när byggandet av nya vindkraftsparker kommer att fortsätta i samma takt. Det som är mindre känt är den globala uppvärmningsrisken hos de ställverk som skyddar turbinerna mot överström och kortslutning. Problemet stavas SF6 eller svavelhexafluorid som fortfarande används i stor utsträckning som isolator och ljusbågssläckare i ställverk. Ställverk kan läcka en klimatfarlig växthusgas om de inte är SF6-fria. Varje SF6-molekyl består av en svavelatom och sex fluoratomer, vilket gör den 23 500 gånger farligare än koldioxid.

Ställverk undantagna

EU har sedan tidigare förbjudit SF6 i alla tillämpningar utom just i ställverk, som var undantagna på grund av deras viktiga säkerhetsfunktion. Ett undantag som har fått olyckliga konsekvenser då användningen av SF6 i elektriska ställverk har ökat och nu är långt ifrån att försvinna. EU kommer att tillkännage att undantaget kommer att upphöra, sannolikt i mitten eller slutet av 2020-talet, vilket är ett steg i rätt riktning.

Förnybar energiproduktion driver tillväxten på marknaden för ställverk. Varje utrustning med SF6 som köps in i dag kommer troligen att användas i flera decennier innan den byts ut. Om man låter denna teknik finnas kvar på marknaden kan man räkna med ytterligare år av SF6-läckage och stora miljökonsekvenser. Därför är det viktigt att SF6 fasas ut så snabbt som möjligt när det i dag finns kostnadseffektiva, energieffektiva och tillförlitliga alternativ. 

Ny regering kan spela roll

Den nya regeringen kan spela sin roll genom att driva fram en politik som förhindrar ytterligare användning av SF6 i ställverk. Ett första steg är att lägga till SF6-fria ställverk som krav vid upphandling av nya vindkraftsparker, vilket är enklare än att byta ut befintliga ställverk med SF6. Det skulle sända en tydlig signal till elbranschen om att redan nu utbilda personal om SF6-fria alternativ och på så sätt ta ett steg närmare att uppnå utsläppsmålen.  

Sverige anses vara en ledande miljönation men fortfarande tillåts en sådan kraftfull växthusgas att användas, inte bara i redan etablerade vindkraftverk utan även i nya. Det är för mig obegripligt. Medan de politiska diskussionerna om utbyggnaden av vindkraft fortsätter får miljön ta konsekvenserna. Det är nu dags att gå från ord till handling och krita ner ytterligare ett upphandlingskrav: SF6-fria ställverk.

Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton.

Eaton om Eaton

Eaton är ett intelligent energihanteringsföretag som verkar för att förbättra livskvaliteten och miljön för människor globalt. Vi styrs av vårt engagemang att göra affärer på rätt sätt, att verka hållbart och att hjälpa våra kunder hantera energi ─ idag och långt in i framtiden. Genom att dra nytta av globala tillväxttrender för elektrifiering och digitalisering påskyndar vi planetens övergång till förnybar energi. Vi bidrar till att lösa världens mest akuta energihanteringsutmaningar och gör det bästa för våra intressenter och hela samhället.

Eaton grundades 1911 och har varit noterat på New York-börsen (NYSE) i nästan ett sekel. Vår rapporterade omsättning 2021 var 19,6 miljarder USD och vi betjänar kunder i mer än 170 länder. Besök www.eaton.com  för mer information. Följ oss på Twitter och på LinkedIn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *