Standardiserat upphandlingsdokument införs

Genom nya upphandlingsdirektiv införs flera elektroniska verktyg. Förutom dynamiska upphandlingssystem och elektroniska kataloger måste upphandlande myndigheter kunna ta emot ett så kallat enhetligt upphandlingsdokument.
Ett sådant är ett slags självdeklaration och innehållsstandard är utarbetad som upphandlingsplattformar ska kunna erbjuda för kvalificering av leverantörer. Det skriver Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist Sveriges kommuner och landsting i senaste utgåvan av OFFENTLIGA AFFÄRER.
Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument i korthet följande: 1. När anbudsansökningar eller anbud lämnas in ska de upphandlande myndigheterna godta det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet som består av en uppdaterad egen försäkran som preliminärt bevis, i stället för intyg som utfärdats av myndigheter eller tredje parter om att den berörda ekonomiska aktören uppfyller något av följande villkor:
a) Den ekonomiska aktören befinner sig inte i någon av de situationer som avses i artikel 57 och där ekonomiska aktörer ska eller får uteslutas.
b) Den ekonomiska aktören uppfyller de relevanta urvalskriterier som har fastställts i enlighet med artikel 58. c) Den ekonomiska aktören uppfyller i förekommande fall de objektiva regler och kriterier som har fastställts i enlighet med artikel 65.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *