”Stärk ledarskapet i omsorgen!”

Regeringen missar helheten när man enbart ser till fler undersköterskor och vårdbiträden. Det hävdar Veronica Magnusson, Förbundsordförande för fackförbundet Vision.

– Med fler utbildade undersköterskor och vårdbiträden krävs också fler chefer som har tid att se och stötta medarbetarna ute på arbetsplatserna, poängterar hon.

Veronica Magnusson betonar att trots fakta, stöd i forskning och de senaste årens smärtsamma erfarenheter om ledarskapets betydelse märker Vision ändå en utbredd ovilja att ge chefer bättre förutsättningar.

– Alla håller med om att ledarskapet är viktigt, men få verkar vara redo att följa upp det med satsningar. Att anställa fler chefer är helt enkelt ingen valvinnare. Här måste dock modet och helhetssynen tillåtas styra, framhåller Visions förbundsordförande i en debattartikel.

Veronica Magnusson avslutar:
– Att både förbättra villkoren för undersköterskor och för första linjens chefer är en jämställdhetsreform som kommer att stärka äldreomsorgen. Det krävs ett helhetsgrepp och vi förväntar oss att regeringen poängterar detta när höstbudgeten presenteras.

Fakta om Vision
Vision är ett fackförbund med cirka 200 000 medlemmar som jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Fackförbundet ingår i TCO, en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 13 fackförbund med över 1,4 miljoner medlemmar. (Källor: Vision.se och TCO.se)

Den debattartikel som denna text baseras på var införd i Dagens Samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *