Startar egen advokatbyrå

Advokaten och regeringens utredare Anna Ulfsdotter Forssell startar egen advokatbyrå. Vid årsskiftet lämnade hon advokatfirman Delphi där hon varit verksam sedan 2003.
Anna Ulfsdotter Forssell tillhör världseliten bland de advokater som är verksamma inom upphandlingsområdet. År 2016 rankades hon bland de nio bästa advokaterna i Europa och fanns med i topp 14 bland de advokater som är verksamma inom rättsområdet offentlig upphandling i Europa och USA. Detta enligt Who’s Who Legal: Public Procurement 2016.
 
Ledde förenklingsutredning
Anna Ulfsdotter Forssell har på regeringens uppdrag lett den så kallade Förenklingsutredningen, som vi rapporterat om i OFFENTLIGA AFFÄRER. Formellt hette den Utredningen om flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor (Fi 2017:05).
Utredningen lämnade sitt betänkande den 15 juni 2018 med förslag om att myndigheterna och enheterna själva ska få bestämma hur varje upphandling ska genomföras, så länge informationen om upplägget är tydlig.
 
Lättare rätta fel
Det ska dessutom bli enklare att tillåta leverantörer att rätta fel eller brister i ett inlämnat anbud. De sociala och andra särskilda tjänsterna, bland annat välfärdstjänsterna, ska få direktupphandlas upp till ett värde om cirka sju miljoner kronor om året, vilket ger myndigheterna och enheterna stor flexibilitet.
Förslagen underlättar enligt utredningen för små och lokala företag och idéburna organisationer att delta i upphandlingarna och erhålla kontrakt.
 
Överprövning ska kosta
För att minska antalet överprövningsmål i domstol föreslås att den som begär överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet ska betala en ansökningsavgift om 7 500 kronor, och att den part som förlorar målet ska betala den vinnande partens processkostnader.
Tanken var att lagändringarna skulle träda i kraft sommaren 2019. Det återstår dock att se hur en kommande försenad regering hanterar förslagen i betänkandet och vad riksdagens utskott kommer att enas om.
OFFENTLIGA AFFÄRER söker Anna Ulfsdotter Forssell för en intervju/kommentar.
 

0 thoughts on “Startar egen advokatbyrå

  1. Part som förlorar målet ska betala den vinnande partens processkostnader… detta kan ju innebära färre överprövningar men längre processer i kommande överprövningar…gött att starta egen advokatbyrå nu när man tagit fram ett passande regelverk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.