Startskott för EU-fonder med 67 miljarder kronor som utvecklar Sverige

Nu går startskottet för de europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020. De fyra fonderna innehåller tillsammans 67 miljarder kronor som ska stärka Sveriges konkurrenskraft.
Fonderna investerar i projekt som bidrar mot gemensamma mål inom något eller några av dessa områden:
– Forskning, teknisk utveckling och innovation
– Informations- och kommunikationsteknik (bland annat bredband)
– Konkurrenskraften hos små och medelstora företag
– Övergången till en koldioxidsnål ekonomi
– Anpassning i samband med klimatförändringar
– Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser
– Hållbara transporter
– Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
– Social delaktighet
– Utbildning och livslångt lärande
Fonderna kompletterar och förstärker varandra
De ansvariga myndigheterna – Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet – går inför den nya programperioden in i en ny samverkan för att få fonderna att komplettera och förstärka varandra ytterligare. Startskottet för programperioden sker idag genom en gemensam konferens med fokus på hur fonderna ska användas för att utveckla Sverige.
– Vi står inför en viktig period. Vårt gemensamma mål är att vi använder resurserna fram till 2020 för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till en smart och hållbar tillväxt, säger de tre generaldirektörerna Gunilla Nordlöf (Tillväxtverket), Leif Denneberg (Jordbruksverket) och Åsa Lindh (ESF-rådet) i ett gemensamt uttalande.
Källa: Tillväxtverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *