Staten bör ta ansvar för kontanterna

Är det verkligen rimligt att som Riksbanken föreslår tvinga kommersiella företag att bedriva olönsamma verksamheter? Bör det inte i stället vara statens ansvar att se till att en samhällsviktig verksamhet som saknar kommersiell bärkraft fungerar?

Frågorna ställs av Nina Wenning, vd på Bankomat AB, som menar att staten behöver ta det finansiella ansvaret för kontanthanteringen i samhället, antingen genom att själv erbjuda kontanttjänster eller genom att subventionera sådana tjänster.

– Vad som krävs är statliga subventioner och incitament som gör det mer attraktivt för handeln att hantera kontanter, säger Nina Wenning i svar på OFFENTLIGA AFFÄRER:s frågor. Se hela intervjun nedan.

Nina Wenning, vd, Bankomat.

I en debattartikel i Göteborgs Posten (GP) den 12 januari 2023 kommenterar Nina Wenning Riksbankens Betalningsrapport 2022 som publicerades den 15 december. Riksbanken drar slutsatsen att det finns stora brister i kontanthanteringen och att det krävs åtgärder. Bankomats vd instämmer i problembeskrivningarna, men anser att Riksbankens förslag till lösningar bygger på ett principiellt feltänk om att det är kommersiella företag och inte staten som ska se till att kontanthanteringen fungerar.

Rikstäckande kassaservice

Nina Wenning menar också att staten på nytt ska erbjuda rikstäckande kassaservice, vilket var lag fram till år 2008. Hon påpekar att när Kassagirot lades ner i höstas så var det på grund av bristande lönsamhet, trots statliga subventioner. 

– Det är inte rimligt att nu tvinga andra privata aktörer som banker att bedriva denna verksamhet, framhåller Nina Wenning.

Hon hoppas på att Betalningsutredningen, som leds av Anna Kinberg Batra, ska tydliggöra statens finansiella ansvar för kontanthanteringen.

Anna Kinberg Batra, särskild utredare,
Betalningsutredningen.
Foto: Kristian Pohl.

Utredningen ska ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen. Anna Kinberg Batra har redan avslöjat att hon tycker att staten behöver ta ett större ansvar, noterar Bankomats vd. Utredningen presenteras den 31 mars 2023. 

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor via e-post till Nina Wenning.

Har Bankomat redan hunnit få några reaktioner på debattartikeln? I så fall, vilka?

– Bankomat har ännu inte fått några reaktioner på debattartikeln. Vi tar gärna emot synpunkter och hoppas på en fortsatt dialog och debatt om hur kontanthanteringen i samhället kan stärkas, säger Nina Wenning.

Samarbetar Bankomat med andra aktörer i opinionsbildningen kring kontanthantering, till exempel Kontantupproret?

– Bankomat opinionsbildar på egen hand för att staten ska ta ett större ansvar för kontanthanteringen i samhället. Vi har inget strukturerat samarbete med någon annan aktör och har inte samarbetat med Kontantupproret, säger Nina Wenning.

– Bankomat och Kontantupproret har det gemensamt att vi vill att det ska finnas en fungerande kontanthantering i samhället, men vi har i många delar olika syn på hur detta ska uppnås, säger Nina Wenning.

– Kontantupproret opinionsbildar för en lag som tvingar butiker att hantera kontanter, medan Bankomat har en annan åsikt. Handeln har redan drabbats hårt av nedmonteringen av kontantinfrastrukturen, då det har blivit både dyrare och krångligare att få tag på växelpengar och lämna in dagskassor. Vad som krävs är i stället statliga subventioner och incitament som gör det mer attraktivt för handeln att hantera kontanter, säger Nina Wenning.

Har Bankomat direktkontakt med Riksbanken i de frågor som tas upp i debattartikeln?
– Bankomat har löpande kontakter med Riksbanken kring frågor som rör kontanter. Vi har dock ännu inte haft någon kontakt kring de förslag som Riksbanken nyligen presenterade i sin Betalningsrapport. Jag har gärna en dialog kring dessa förslag med Riksbanken, Anna Kinberg Batra som leder Betalningsutredningen, riksdag och regering samt andra relevanta aktörer, säger Nina Wenning.

Läs debattartikeln via länken:

https://www.gp.se/debatt/felt%C3%A4nkt-att-f%C3%B6retag-ska-se-till-att-det-g%C3%A5r-att-betala-med-kontanter-1.89314368

Läs Riksbankens Betalningsrapport 2022 via länken:

https://www.riksbank.se/sv/betalningar–kontanter/sa-betalar-svenskarna/betalningsrapport-2022/

Läs mer om Betalningsutredningen:

https://betalningsutredningen.se/

Om Bankomat

Bankomat AB är ett betalningsinstitut och står under direkt tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att tillhandahålla betaltjänster. Bankomat ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank med Sparbankerna. Cirka 35 medarbetare sköter den dagliga verksamheten från ett kontor i Stockholm. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *