Staten kan öka sitt ägande

– Det är förmodligen oundvikligt att staten ökar sitt ägande i svenska bolag, hävdar nationalekonomen Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet.

– Staten måste ju skjuta till kapital i åtminstone några strategiskt viktiga företag som situationen ser ut, och när företaget går bättre äger ju staten en del av vinsten också, säger han till nyhetsbrevet fPlus.

Stefan Fölster.

Finansministern bekräftar
Uppgifter om ett ökat statlig ägande i Coronakrisens spår publicerades i tidningen Affärsvärlden under vecka 17. Finansminister Magdalena Andersson har enligt tidningen bekräftat uppgifterna som går ut på att finansdepartementet utreder en så kallad solvensstödsnämnd.

”Vi tittar på en lång rad olika förslag. Det här är ett av förslagen som varit uppe i debatterna, det är klart att vi tittar på det också”, säger hon till Dagens Industri.

Nyhetsbrevet fPlus hakade på Affärsvärldens uppgifter med rubriken ”S hemliga plan att ta över näringslivet”.

”Hot mot marknaden”
fPlus citerar Olof Stenhammar, entreprenör och bl.a. grundare av OMX. Han menar att förstatligandet innebär ett hot mot marknadsekonomins krafter på sikt, och att det hotar det som har byggt upp Sverige.

– Varje form av förstatligande försämrar Sveriges möjligheter att återta en ledande roll i världens välståndsliga. Det blir folket i slutändan som får ta smällen, framhåller han i fPlus och tillägger att det svenska näringslivet och en välfungerande relativt fri marknadsekonomi som lagt grunden till den välfärd som det svenska folket upplevt under lång tid.

Jämförs med bankakut
En solvesstödsnämnd jämförs med Bankstödsnämnden, den så kallade bankakuten, under finanskrisen 1990-1994. Bankstödsnämnden administrerade de politiskt beslutade stödåtgärderna åt drabbade banker, vilket bland annat inkluderade övertagande av ägandet i fallerade banker och senare försäljning av de övertagna tillgångarna, ”för att i någon mån återvinna de kostnader som stödet medförde”.

Med en solvensstödsnämnd skulle krisande bolag kunna emittera aktier som staten sedan kunde köpa.
Bilden på förstasidan: Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: regeringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.