Staten kostar mer idag

Kostnaderna för statsförvaltningen har ökat under Alliansregeringen – trots löften om motsatsen, skriver Timbro med anledning av att intresseorganisationen publicerar en bok i ämnet.

I boken Alliansens myndighetspolitik görs en omfattande granskning av statsförvaltningens utveckling under Alliansens regeringsinnehav. Resultatet är tydligt: så gott som inga förändringar har skett.

Granskningen visar att 47 myndigheter avvecklats eller ombildats under perioden 2006 till 2011, samtidigt som 34 nya (eller nygamla) myndigheter har tillkommit. Antalet myndigheter har minskat från 247 till 234, men verksamheterna har regelmässigt flyttats över till någon annan myndighet. Den enda verksamhet som har avvecklats i sin helhet är Arbetslivsinstitutet.

Av boken framgår också att kostnaderna har ökat och att antalet anställda i staten i princip varit konstant, trots att antalet myndigheter har minskat.

– Det är uppenbart att det finns en rädsla från regeringens sida att friställa personal, säger bokens författare Henrik RS Olsson.

Han tillägger:

– Ett talande exempel är Statens biografbyrå. Trots att filmcensuren för vuxna avskaffades blev myndigheten kvar fast under ett nytt namn och med en större personalstyrka än tidigare.

Av boken framgår också att det råder mycket stora skillnader när det gäller kostnaderna för myndigheternas lokalförsörjning.

– Lokalerna är myndigheternas näst största kostnadspost. Det är inte rimligt att vissa myndigheter håller sig med extremt dyra lokaler, samtidigt som näringslivet gör allt för att hålla sina kostnader nere.

Källa: Timbro

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *