Staten måste möta hat och hot på Tiktok 

Socialsekreterare möts av hat och hot när Sverige utsätts för desinformationskampanjer på Tiktok och andra sociala medier. 

– När våra medlemmar beskriver en växande oro och bristande stöd så måste samhället agera, menar Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR. 

Enligt SSR:s ordförande utsätts socialtjänsten just nu för omfattande desinformationskampanjer med hot och hat som följd. Budskapet, som främst sprids på sociala medier, är tydligt och utgör direkta lögner: Socialsekreterarna kidnappar barn.

– Både Sveriges Kommuner och Regioner samt regeringen har varit ute och kraftigt kritiserat hot och hat mot socialtjänsten. Det är bra och välkommet. Nu måste Sverige kavla upp ärmarna, framhåller Heike Erkers. 

Kartlägg hot och hat

När hot sker i sociala medier, till exempel på Tiktok, förväntas socialsekreterarna i dag själva leta upp vad som sägs om dem och deras arbetsplats, om de är utsatta för hot. 

– Det är en ohållbar situation. Så kan vi inte ha det, menar SSR-ordföranden. Det rimliga vore att stat eller kommun hade ett systematiskt uppdrag att kartlägga de hot och det hat som sprids, både för att kunna informera medarbetare och för att göra insatser.

Staten måste hantera hot och hat genom att finnas på de plattformar som används, skriver hon i en debattartikel i Expressen den 8 januari 2023.

Info på rätt språk

Det är ohållbart om desinformationen inte bemöts där den sprids, heter det i debattartikeln. ”När hat och hot sker på sociala medier så måste samhället bemöta felaktigheter på samma plattformar. Att vi tar fram och sprider information på rätt språk är grundläggande. Men det blir nästan poänglöst om de som informationen vänder sig till inte kan hitta den eller tar del av den.” 

Det informationsmaterial som tas fram i dag finns i form av broschyrer på webben eller på socialkontoren. 

– Det räcker inte på långa vägar, betonar Heike Erkers. Kunskapsmaterialet måste nå målgruppen. Om samhället inte finns där desinformationen finns – på Facebook, TikTok, Twitter – hur ska då desinformationen bemötas?

Krav på regering och riksdag

SSR:s har sammanfattat sina krav på riksdag, regering och myndigheter i ett antal punkter:

  • Staten måste finnas i sociala medier för att stoppa hatet. Regeringen måste ge myndigheterna i uppdrag att arbeta mot desinformation även i sociala medier.
  • Utöka Socialstyrelsens uppdrag att arbeta mot desinformation kring socialtjänsten.
  • Ge myndigheten för psykologiskt försvar i uppdrag att stötta både socialtjänst och kommunerna i att hantera desinformation mot socialtjänsten.
  • Öronmärk statsbidrag för att arbeta med ökad trygghet för socialtjänsten.
  • Prioritera socialtjänsten i både statsbidrag och kommunala budgetar.
  • Tillsätt en trygghetskommission för socialtjänsten.

    Läs hela artikeln här: https://www.expressen.se/debatt/staten-maste-skaffa-tiktok–for-att-bemota-hat-och-hot/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *