Staten ökar sina lån

Statsbudgeten visar ett underskott på 28 miljarder kronor i år och 55 miljarder kronor nästa år enligt Riksgäldens prognos. Det medför att statens upplåning ökar.

– Vår bedömning är att svensk ekonomi står på solid grund och klarar sig relativt väl trots krisen i euroområdet. Sverige har starka statsfinanser, ett väletablerat finanspolitiskt ramverk, en egen valuta, en konkurrenskraftig exportsektor och bytesbalansöverskott, skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

Den svaga konjunkturen och osäkerheten i omvärlden får emellertid genomslag på svensk ekonomi. Konjunkturavmattningen påverkar budgetsaldot som visar ett underskott på 28 miljarder kronor i år, 55 miljarder kronor nästa år och 56 miljarder kronor 2014. Det är framför allt lägre skatteinkomster som försvagar statsfinanserna.

– Vår prognos bygger på ett antagande om att regeringen kommer att genomföra nya reformer för 25 miljarder kronor 2014. Prognosen innehåller däremot inte några försäljningsinkomster för 2013 och 2014.

Statsskulden beräknas uppgå till 1 163 miljarder kronor vid årsskiftet och 1 217 miljarder ett år senare.

– Vi kommer att fördela den ökade upplåningen mellan alla våra statspapper. Det innebär att finansieringen ökar i såväl statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar som lån i utländsk valuta.

Källa: Riksgälden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *