Staten vill riva hyreshus

Ett 100-tal kommuner måste riva hyreshus, anser statliga bostadskreditnämnden, BKN. Den totala kostnaden för avveckling av dessa lägenheter uppgår till nära två miljarder kronor.

Bland de ca 100 kommuner som utgör landets svagaste bostadsmarknader finns ett behov att avveckla lägenheter för att komma ner till en normal omflyttningsvakans. Det rör sig om ett akut avvecklingsbehov om ca 3 600 lägenheter och ett långsiktigt behov av att avveckla ytterligare 4 000 lägenheter.

Bakgrunden är att befolkningen i de aktuella kommunerna kan förväntas minska drygt 10 500 invånare årligen fram t.o.m. år 2015. Den totala kostnaden för avveckling kan förväntas uppgå till cirka 1,9 miljarder kronor. Till detta kan komma ett nedskrivningsbehov om cirka 3 miljarder kronor om de bokförda värdena i företagen skulle anpassas till faktiska marknadsvärden.

Bostadskreditnämnden menar att kostnader av denna omfattning skulle komma att ställa stora krav på tillskott från de aktuella kommunerna, kommuner som redan tidigare drabbats hårt av avfolkning och stora vakanser.

Även hyresgästerna i de kommunala bostadsföretagen har fått bära stora delar av de hittillsvarande anpassningskostnaderna. BKN gör bedömningen att detta inte enbart är ett bostadsproblem och att en bred konsekvensanalys behöver genomföras. Vidare bör även redovisningsreglerna, som kan leda till stora nedskrivningsbehov, analyseras för att utröna om de är ändamålsenliga för de kommunala bostadsföretagen.

Källa: Statens bostadskreditnämnd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *