Statens betalningar visade överskott i februari

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 67,7 miljarder kronor i februari. Det är 14,2 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på inkomster från försäljningen av aktier i Nordea.

Pressmeddelande

I början av februari sålde staten motsvarande 6,3 procent av de utestående aktierna i Nordea, vilket ledde till inkomster på 18,9 miljarder kronor. Statens ägarandel efter försäljningen uppgår till 13,5 procent.

Skatteinkomsterna blev 2,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Att staten får stora överskott i februari varje år, beror på att många då gör kompletterande skatteinbetalningar som avser föregående år.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 2,2 miljarder kronor större än beräknat framförallt till följd av myndigheternas repotransaktioner*.

Räntorna på statsskulden blev 1,4 miljarder kronor lägre än förväntat.

För tolvmånadersperioden till och med februari 2011 resulterade statens betalningar i ett överskott på 33 miljarder kronor. Statsskulden var 1 061 miljarder kronor den 28 februari.

Källa: Riksgälden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *