Statens servicecenter tar över statens löner

Effektiviseringen av statsförvaltningens administration fortsätter. Nu har regeringen beslutat att all statlig löneadministration ska utföras av Statens servicecenter och att anslutningen av myndigheter ska regleras i en förordning. För att säkerställa en effektiv anslutningsprocess kommer myndigheterna anslutas under 2015-2019.
– Vi välkomnar beslutet och vi är stolta då det vittnar om att vi har regeringens förtroende. Regeringens handlingskraft visar att de vill påskynda effektiviseringen av statsförvaltningen, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
Sedan verksamheten på Statens servicecenter startade för drygt två år sedan har 30 procent av landets myndigheter, räknat på andelen anställda i statsförvaltningen, frivilligt anslutit sig till Statens servicecenter genom överenskommelser eller avsiktsförklaringar. Regeringens mål för Statens servicecenter var att uppnå andelen 25 procent till 2015.
Enligt en undersökning ger de befintliga kundmyndigheterna högt betyg till Statens servicecenter. De anser att engagemanget är stort och att tjänsteleveranserna har god kvalitet och sker i bra samverkan.
– Vi har en samverkansmodell och en väl inarbetad process som innebär att kunderna har ett stort inflytande på verksamheten.
Syftet med Statens servicecenters verksamhet är att öka effektiviteten och minska kostnaderna i statsförvaltningen. De administrativa processerna blir mer kostnadseffektiva om de genomförs inom en organisation, eftersom stordriftsfördelar kan uppnås. Med de nya kundmyndigheterna blir effektiviseringsvinsterna för statsförvaltningen på sikt mycket stora. De årliga besparingarna förväntas uppgå till flera hundra miljoner kronor.
– Jag är övertygad om att våra nya kunder inser vilka stora fördelar samarbetet med Statens servicecenter kommer ge dem, säger Thomas Pålsson.
Enligt planerna kommer landets samtliga statliga myndigheter vara anslutna till Statens servicecenter under 2019.
Källa: Statens servicecenter

0 thoughts on “Statens servicecenter tar över statens löner

  1. Frågar man de som direkt arbetar med frågorna på kundmyndigheterna blir nog inte kommentarerna lika positiva som Pålles. Man betalar dyrt för tjänsterna och när SC inte uppfyller vad de lovat så ber de om ursäkt och skyller bland annat på semestervikarier. Eftersom kundmyndigheterna har ansvaret för sin redovisning måste de också kontrollera allt. Det två statligt anställda gjorde tidigare gör nu tre. Det är bra att man försöker minska den statliga administrationen och en koncentration av uppgifterna är nödvändig. Dock måste man vara medveten om att det tar ett antal år innan statens totala kostnader minskar. Då liknar det skit att en ståuppkomiker till GD målar allt i för ljusa färger.

  2. Valdemar !
    Du har 100 % rätt. Fort, men fel , är just vad det blivit. Kostnadseffektivitet.? Vem tjänar på detta.? Visma? Någon som frågat? I sak är tanken rätt, men det håller på att bli raka motsatsen . Hur är det möjligt att denna dränering av resurser får pågå. De som sitter i styrelsen måste väl se moraset? Kamratskapsalkolism?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *