Statens upplåning ökar något

Den ekonomiska inbromsningen får ett begränsat genomslag på både statsfinanser och upplåning, bedömer Riksgälden i en ny analys. Sveriges statsskuld blir cirka 20 miljarder kronor större 2012 jämfört med Riksgäldens förra prognos.

Statens budget är stort sett i balans de kommande två åren trots svagare tillväxt. Underskottet i år blir måttliga 11 miljarder kronor för att nästa år ge ett blygsamt överskott på 3 miljarder kronor, enligt Riksgäldens senaste prognos.

– Vår nya prognos för budgetsaldot 2012 visar ett underskott på 11 miljarder kronor. För 2013 räknar vi med ett överskott på 3 miljarder kronor, skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

Svag inhemsk efterfrågan och svag efterfrågan på våra viktigaste exportmarknader försämrar tillväxtutsikterna i år och arbetslösheten stiger. Det påverkar statsfinanserna genom minskade skatteinkomster och ökade arbetsmarknadsutgifter.

– Vår prognos bygger på att det blir en ordnad om än utdragen hantering av skuldproblematiken i euroområdet och att förtroendet för ekonomin successivt växer under loppet av 2012.

I takt med att förtroendet återvänder kommer konsumtion och investeringar att återhämta sig och ekonomin börjar växa snabbare. Fortsatta besparingar i euroområdet riskerar dock att begränsa takten i återhämtningen.

Statens upplåning ökar med 33 miljarder kronor i år och 27 miljarder kronor nästa år jämfört med föregående prognos eftersom konjunkturen utvecklas något svagare än vi tidigare räknade med.

Statsskulden blir cirka 20 miljarder kronor större 2012 jämfört med Riksgäldens förra prognos. Vid slutet av 2012 beräknas statsskulden bli 1 143 miljarder kronor eller 32,8 procent av BNP.  2013 blir skulden i stort sett oförändrad även om den i procent av BNP fortsätter att falla.

Som jämförelse var statsskulden 1 135 miljarder kronor den 31 januari 2012, vilket utgör cirka 35 procent av BNP.

Källa: Riksgälden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *