Statlig städjätte slår ut privata

Samhall tillåts konkurrera ut privata företag i glesbygden. Det anser Almega Städföretagen som låtit Visma Opic göra en granskning av 1 200 offentliga städupphandlingar.
Det visar sig att Samhall har vunnit nästan lika många offentliga upphandlingar av städtjänster som de fyra största privata städföretagen tillsammans. Samhall vinner 41 procent av de upphandlingar som man deltar i.
”Kan inte vara syftet”
– Vår undersökning visar att Samhall tillåts konkurrera ut privata företag i glesbygden. Det kan inte vara syftet att Samhall är prisledande i städbranschen, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega Städföretagen.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Ari Kouvonen.
Hur går tongångarna hos era medlemmar i de norrländska länen, med tanke på att Samhall kniper så pass många kontrakt?
– De utrycker frustration. Samhall pressar priserna till nivåer som våra medlemmar har mycket svårt att leverera på. Siffrorna i rapporten visar inte hela bilden. Vi vet att många företag avstår från att vara med i upphandlingar när Samhall deltar.
Har det förekommit att era medlemsföretag tvingats lägga ner eller skära ner på personal för att man förlorat i upphandlingar mot Samhall?
– Det förekommer att företag har fått lägga ner sin verksamhet. Det stora är att när våra medlemsföretag förlorar uppdrag till Samhall måste de säga upp de anställda vilket leder till arbetslöshet, eftersom det inte kan bli verksamhetsövergång.
Kommer ni att agera vidare i frågan – i så fall hur?
– Vi uppmanar våra medlemmar att, när de råkar ut för osund konkurrens, anmäla detta till Konkurrensverket. Och vi kommer bjuda in Konkurrensverket till ett möte. Sen så vill vi naturligtvis diskutera lösningar för framtidens Samhall tillsammans med beslutsfattare.
Någon ytterligare kommentar som du vill ge?
– Vi tycker att Samhall har ett viktigt kärnuppdrag. En välfärdsstat ska hjälpa dem som står långt från arbetsmarknaden. När Samhall först slår ut privata företag i glesbygd och sen säger att där inte finns jobb så staten måste gå in, då är det något som inte stämmer. Och värst av allt är ju att personerna med de svåraste funktionsnedsättningarna, de som behöver Samhall allra mest, hamnar i kläm när Samhall har breddat sitt uppdrag.
Samhall har högre vinstandel
Särskilt granskades offentlig upphandling av städtjänster i de åtta nordligaste länen. Rapporten visar då att Samhall i samtliga åtta län har en högre vinstandel än jämförbara företag. Störst vinstandel har det statliga bolaget i Norrbotten, följt av Dalarna och Västernorrland.
– I stället för en klumpsumma på över fem miljarder kronor per år, borde bidragen till Samhall vara kopplade till individen. Så funkar det för privata företag när de får bidrag för anställning av personer med nedsatt arbetsförmåga, säger Ari Kouvonen.
Konkurrensverket granskade
Under 2018 granskade Konkurrensverket Samhalls försäljning av städtjänster. Detta efter flera klagomål från privata företag. Ärendet avskrevs i december 2018. I sitt beslut konstaterar myndigheten ”att det inte har gått att avgöra hur merkostnadsersättningen använts i enskilda uppdrag.”
Utredningen visade ändå att Samhall prismässigt ligger något lägre än genomsnittet i städbranschen. Konkurrensverket konstaterar att Samhall vinner en större andel av anbuden i vissa län och att Samhall på mindre marknader kan ha en förhållandevis hög marknadsandel.
Samhall svarar
Det är med viss förvåning som vi läser Almega Städföretagens senaste utspel om Samhalls dominerande ställning i Norrland. Visst går det att klyva statistiska hårstrån och hitta vad som vid första anblicken ser ut som att Samhall skulle slå ut företag i den svenska glesbygden, men det är naturligtvis fel.
– Det är svårt att tolka Almega Städföretagens kritik som något annat än ett erkännande av våra medarbetares höga produktivitet och vår förmåga att hantera offentliga upphandlingar, säger Jonas Rieck som är affärsområdesdirektör på Samhall.
Läs hela Samhalls svar via länken:
https://www.mynewsdesk.com/se/samhall/pressreleases/samhalls-affaersomraadesdirektoer-svarar-paa-almega-staedfoeretagens-kritik-2857131
Fakta om undersökningen
Almega Städföretagen har undersökt 1 200 offentliga städupphandlingar under perioden 28 januari 2016–1 januari 2019. Det har gjorts en fördjupad granskning av de norra länen där företagen har grupperats efter antal anställda. Datakällan är Visma Opic. Läs Almega Städföretagens rapport via länken: https://www.almega.se/app/uploads/sites/4/2019/04/almega-stadforetagen-rapport-granskning-av-offentlig-upphandling-av-stadtjanster-2019.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.