Statlig stororder till Tieto

Tieto har tecknat ett omfattande avtal kring dokument- och ärendehantering i syfte att digitalisera den finska statsförvaltningen.
Det meddelas i ett pressmeddelande från företaget. Det finska statsrådskansliet, statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori) och Tieto har tecknat ett avtal kring digitalisering av dokument- och ärendehantering inom landets myndigheter och departement.
Uppdraget är ett av de mest betydelsefulla digitaliseringsprojekten inom offentlig sektor i Finland och ett viktigt steg i förnyandet av statsförvaltningens verksamhet.
Avtal till 2020
Avtalet med Tieto gäller till år 2020. I ett första skede kommer samtliga departement, presidentkansliet, och justitiekanslersämbetet att ersätta sina nuvarande system med Tietos standardiserade lösning för hantering av ärenden, dokument och arkiv. I nästa steg får cirka 80 myndigheter möjlighet att implementera lösningen via Valtoris ramavtal.
– Vi är glada över att ha fått det här viktiga avtalet på plats. Digitaliseringen av dokumenthantering på statsrådskansliet är en stor övergång som har förberetts noggrant. Målet är att standardisera vårt sätt att arbeta och gå mot ett mer digitalt tankesätt, säger Max Hamberg, IT-direktör på statsrådskansliet.
Public 360
Lösningen är baserad på Tietos Public 360, som används av över 450 offentliga verksamheter i Norden. Systemet är lättillgängligt och kan användas med mobila enheter, såsom telefoner och läsplattor. Det effektiviserar de anställdas arbetsprocesser, minskar administrationstiden och frigör organisationens resurser för andra arbetsuppgifter.
– Vi är glada och stolta över att få vara en del av ett så omfattande och centralt digitaliseringsprojekt. Standardiseringen av dokument- och ärendehanteringen inom departementen ger anställda möjlighet att arbeta mer mobilt, strukturerat och effektivt och ökar transparensen i statsförvaltningen. Det är ett viktigt steg i digitaliseringen av offentlig sektor, säger Cristina Petrescu, global chef för offentlig sektor på Tieto.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *