Statliga bolag arbetar hållbart

Sverige ligger långt fram i hållbarhetsarbetet i statliga bolag tack vare påtryckningar från regeringen för tre år sedan.

Effekterna av satsningen har studerats av forskare vid Uppsala universitet och redovisades nyligen till Näringsdepartementet.

Ett ökat engagemang, medvetenhet och kunskap hos styrelser och ledning har forskarna upptäckt. Kravet på hållbarhetsredovisning som regeringen utfärdade i november 2007 har bidragit till bättre rutiner och strukturerat hållbarhetsarbete.

– Det är glädjande att ta del av resultatet. Rapporten visar att vårt arbete med de statligt ägda företagen går i rätt riktning och att redovisning är ett lämpligt verktyg för att driva utvecklingen framåt. Men självfallet finns det mer att göra. Vi vet att arbete med hållbarhetsfrågor är långsiktigt, att det krävs uthållighet och målmedvetenhet för att nå resultat, säger näringsminister Maud Olofsson i ett pressmeddelande.

Rapporten finns tillgänglig på regeringens hemsida www.regeringen.se/statligaforetag

Källa: Regeringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *