Statsministern aviserar beslut om extra val

Riksdagen har i dag voterat och fattat beslut om de ekonomiska ramarna för utgifter och inkomster i budgeten i enlighet med allianspartiernas förslag. Statsministern har meddelat att regeringen avser att, i slutet av december, besluta om extra val till riksdagen planerat till den 22 mars 2015.
– Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Regeringen kommer den 29 december besluta att utlysa ett extra val med stöd av regeringsformen. Och vi gör det för att låta väljarna ta ställning i det nya politiska landskap som har uppstått, säger statsminister Stefan Löfven.
Riksdagens beslut om de ekonomiska ramarna är styrande för den fortsatta behandlingen av budgeten i riksdagen. I nästa steg tar riksdagen ställning till hur utgifterna ska fördelas inom varje enskilt utgiftsområde, det vill säga hur mycket pengar olika verksamheter ska få. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har tagit ställning till rambeslutet samt förslagen för samtliga 27 utgiftsområden. Då sammanställer riksdagen statens budget.
Källa: Statsrådsberedningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *