Statsministern har begärt att bli entledigad

Dagen efter valen begärde Statsminister Fredrik Reinfeldt att bli entledigad hos riksdagens talman.
När talmannen har entledigat statsministern och de övriga statsråden uppehåller statsministern och statsråden sina befattningar till dess processen med att bilda ny regering har slutförts och den nybildade regeringen tillträder. Under denna regeringsbildningsprocess leder statsministern en övergångsregering.
Riksdagen samlas den 29 september för upprop och val av talman. Dagen därefter, den 30 september, öppnas riksmötet.
Riksdagens talman ska föreslå en ny statsminister som kan bilda regering. Talmannen överlägger med ledarna för samtliga riksdagspartier och de vice talmännen. Slutpunkten i denna process är att riksdagen röstar om det förslag talmannen lägger fram. Den nya statsministern lämnar sedan så snart som möjligt sin regeringsförklaring i riksdagen och presenterar sina statsråd.
När lämnas budgetpropositionen till riksdagen?
I vanliga fall ska budgetpropositionen lämnas till riksdagen senast den 20 september. När det är valår ser reglerna lite annorlunda ut. Vid ett regeringsskifte lämnas budgetpropositionen av den nyvalda regeringen inom tre veckor efter att den tillträtt, eller senast den 15 november.
Källa: Regeringskansliet

0 thoughts on “Statsministern har begärt att bli entledigad

  1. Självklart avslås begäran. Ingen vill att Reinfeldt ska gå så begäran avslås helt enkelt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *