Stiftelse följde inte upphandlingsreglerna

När Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, köpte festarrangemang och kommunikationsinsatser skulle det ha annonserats och konkurrensutsatts enligt reglerna för offentlig upphandling. Det menar Konkurrensverket som i ett beslut slår fast att SSF utgör ett offentligt styrt organ och därmed är upphandlingsskyldigt.
Konkurrensverket uppmärksammade under sommaren 2012 att stiftelsen träffat avtal med bland annat Michael Bindefeld AB om kommunikationsinsatser och festarrangemang utan annonsering och konkurrensutsättning.
– Även en stiftelse kan vara upphandlingsskyldig om vissa kriterier i lagen om offentlig upphandling är uppfyllda. Att då teckna den här typen av kontrakt utan konkurrensutsättning är en otillåten direktupphandling. Det är ett brott mot upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
Konkurrensverket framhåller i sitt beslut att Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är ett offentligt styrt organ. Då ska de också följa de regler om inköp som gäller för statliga och kommunala myndigheter. SSF bildades i samband med att de tidigare löntagarfonderna avvecklades 1994. Stiftelsens stadgar är fastställda av regeringen och där framgår att stiftelsen bland annat ska stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning.
Eftersom de otillåtna direktupphandlingarna ligger långt tillbaka i tiden kan Konkurrensverket inte kräva att SSF ska betala böter/upphandlingsskadeavgift. Med beslutet vill Konkurrensverket visa för andra offentligt styrda stiftelser att de också kan omfattas av upphandlingsreglerna.
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *