Stig Jönsson leder Statens servicecenter

Regeringen har utsett Stig Jönsson till tillförordnad generaldirektör för Statens servicecenter.

Stig Jönsson var tidigare generaldirektör för Lantmäteriet. Han är även ordförande för E-legitimationsnämnden och var tidigare ledamot i E-delegationen.

– Stig Jönsson är en mycket erfaren generaldirektör med djup och bred kunskap om förvaltningsutveckling. Jag är därför oerhört glad att han tackat ja till att bli generaldirektör och chef för myndigheten under uppbyggnadsskedet, säger civilminister Stefan Attefall.

Regeringen har även utsett ledamöterna i styrelsen för Statens servicecenter:

Ordförande
Birgitta Böhlin, styrelseordförande i Lernia och tidigare verkställande direktör för Samhall och generaldirektör för Försvarets materielverk

Ulf Bengtsson, generaldirektör Arbetsgivarverket
Åse Lagerqvist, Ekonomidirektör Svenska Rymdaktiebolaget
Barbro Holmberg, Landshövding Gävleborgs län
Göran Gräslund, generaldirektör Datainspektionen

Förordnandet gäller till och med den 1 juni 2014.

– Vi är glada över att ha lyckats få en mycket professionell styrelse som har bred kompetens och erfarenhet att leda koncerngemensamma effektiviserings- och utvecklingsprojekt i såväl statsförvaltningen som näringslivet, säger Stefan Attefall.

Statens servicecenter är en ny myndighet som ska tillhandahålla tjänster inom administrativt stöd åt andra myndigheter, t ex löneadministration, fakturering, tidredovisning och stöd för e-handel. Syftet med servicecentret är att öka effektiviteten och minska statens kostnader för administration. Myndigheten inrättas den 1 juni, med kontor i Gävle och Östersund.

Källa: Regeringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *