Stockholm förväntas växa sex gånger snabbare än Paris

Nya siffror visar att Stockholmsregionen fram till 2030 förväntas växa med drygt 500 000 personer. Det innebär att regionen tillsammans med Oslo växer snabbast i Västeuropa och tillväxttakten är exempelvis sex gånger så hög som i Paris. Detta är en historisk ökning som ställer stora krav på utbyggd infrastruktur, kollektivtrafik och en fungerande bostadsmarknad.

– Stockholmsregionens betydelse som Sveriges tillväxtmotor blir allt viktigare. När befolkningen förväntas fortsätta växa med två SL-bussar varje dag fram till 2030 ökar behoven av nya investeringar i regionen, säger Maria Rankka, vd i Stockholms Handelskammare.

God åldersstruktur
– Stockholm har även en bra åldersstruktur sett i ett internationellt perspektiv. Exempelvis kommer regionens befolkningstillväxt bland yrkesaktiva att öka med 17,3 procent fram till 2030, vilket är mer än dubbelt så mycket som Köpenhamn, avslutar Maria Rankka.

Källa: Stockholms Handelskammare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *