Stockholm vill bli Europas digitala huvudstad

Tillväxten i Stockholm har aldrig varit större och det ställer höga krav på kommunen och dess möjligheter att ge sina invånare service. Staden gör därför stora satsningar på att utveckla medborgarnära e-tjänster.

– Vi arbetar målmedvetet med att uppfylla vår vision om ett Stockholm i världsklass.
Målet 2030 är att erbjuda stockholmare, besökare och näringsliv attraktiva tjänster som avsevärt förenklar deras vardag, svarar Staffan Ingvarsson, tillförordnad stadsdirektör när Offentliga Affär kontaktar honom för att ställa några frågor.

Redan i dag har man en mycket välfungerande digital infrastruktur. Man har till exempel satsat på operatörsoberoende fibernät. Målet är att ge 90 procent av alla hushåll i Stockholm möjlig tillgång till nätet 2012.

Den tydliga framtidsvisionen, vision 2030, med sitt utbud av e-tjänster och det målmedvetna arbetet med Kista Science City och det öppna fibernät, gav Stockholm utmärkelse som ”världens intelligentaste IT-stad” 2009, instiftat av tankesmedjan Intelligent community forum, ICF.

Effektivisering
Stockholm har som sagt mål att bli Europas ledande digitala huvudstad och med sina invånares behov som utgångspunkt har Stockholms satsning att utveckla medborgarnära e-tjänster nått stor framgång.
Kan du ge något exempel på vilken återverkan detta får på myndigheternas interna arbete?

– Tjänsterna måste i olika omfattning vara integrerade mot våra verksamhetssystem för att i sin tur bidra till en effektiv organisation, säger Staffan Ingvarsson och fortsätter.

– Det finns flera tjänster som effektiviserat vår verksamhet på olika sätt. En tjänst som är helt automatiserad är ansökan om boendeparkering. När den sökande skrivit in sina uppgifter säkerställer olika system att den sökande bor på en adress med boendeparkering och att hon eller han äger en bil.
Uppfylls dessa två krav så får du boendeparkering.

– Tidigare skrev du ut en dekal men det behövs inte längre. Parkeringsvakterna har uppgifterna i sina handdatorer och kan kontrollera status på en parkerad bil. Cirka 60 000 personer kan använda tjänsten och vi uppskattar att ungefär 75 procent av dessa kommer att använda tjänsten inom tre år.

E-tjänster
Det är många olika förvaltningar och myndigheter som kan erbjuda tjänster på nätet som både bidrar till ökad effektivitet och är till nytta för användaren. Ett annat exempel är ansökan om barnomsorg.

– Söka förskola är en digital tjänst som används av omkring 90 procent av samtliga ansökningar. Den förenklar avsevärt för föräldrarna som i god tid vet vart deras barn fått plats. För att tacka ja eller nej till en plats eller ändra dina önskemål krävs att du är inloggad med e-legitimation, berättar Staffan Ingvarsson.

– E-legitimation gäller för många av stadens tjänster och det är så klart av säkerhetsskäl. Söka plats i kommunala grundskolan har samma krav och den tjänsten använde 70 procent av föräldrarna i årets skolval. Via tjänsten får föräldrarna snabbare veta var deras barn får plats och för stadens skolor innebär det att de tidigare kan planera inför skolstarten, konstaterar Staffan Ingvarsson.

Framgångsrik e-förvaltning
Kommer ert framgångsrika arbete med e-förvaltning andra kommuner till gagn och vad har du för råd att ge dem i sitt arbete?

– Staden deltar i ett flertal samarbeten i Stockholms län och genom Sveriges kommuner och landsting. Vi är delaktiga i e-delegationen, arbetar med Vinnova i olika projekt för att nämna några och försöker på så vis att bidra med den kunskap vi samlat på oss, säger Staffan Ingvarsson och tillägger.

– En nyckelerfarenhet vi har skaffat oss är att hela tiden i utvecklandet av nya tjänster utgå ifrån medborgarnas behov och önskemål.

På vilket sätt kan du bidra till utvecklingen på området i din roll som tillförordnad stadsdirektör?

– Min uppgift är dels att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling genom att använda den budget vi har så resurseffektivt som möjligt och dels att inspirera internt i vår verksamhet för fortsatt utveckling och förnyelse med hjälp av de verktyg tekniken ger.

Framtidens mötesplats
Stockholm är värdstad under eFörvaltningsdagarna, 12-13 oktober 2011, ett evenemang som Hexanova Event arrangerar för andra gången.

I sitt arbete med att ytterligare utveckla medborgarnära e-tjänster med målet att bli den ledande digitala huvudstaden i Europa ser Staffan Ingvarsson eFörvaltningsdagarna som ett viktigt forum och en årlig återkommande idékonferens och mötesplats med möjlighet att diskutera, debattera och samverka i ämnet e-förvaltning.

– Stockholm vill dela med sig av erfarenheterna och samtidigt vill vi vara delaktiga i den ström av idéer och kunskap som finns på området och som hela tiden kommer. Förhoppningsvis blir e-förvaltningsdagarna ett av de viktigaste forumen för e-förvaltning i Sverige.

Vision 2030
Under namnet Vision 2030 har Stockholms stad tillsammans med ett antal olika aktörer investerat åtskilliga miljoner för att främja stadens utveckling och verka för en hållbar tillväxt.

Mona Sundquist & Lars-Gunnar Fröjd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *