Stockholms stads nya arbetsförvaltning

Stockholms stad har bildat en ny förvaltning som ska stötta invånare att gå från bidrag till jobb genom vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare och arbetsmarknadspolitiska insatser.

– Vi har en dubbel utmaning framför oss. Fler stockholmare måste gå från bidrag till jobb. Men vi ser också en begynnande arbetskraftsbrist i flera branscher. Därför har arbetsmarknadsförvaltningen ett viktigt uppdrag att erbjuda en bra vuxenutbildning som matchar behoven på arbetsmarknaden och säkra en bra svenskundervisning, också för utländska akademiker och yrkesutbildade som kommer till Stockholm, skriver Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd och ordförande i arbetsmarknadsnämnden i ett pressmeddelande.

– Förra året kunde vi stötta över 5000 stockholmare att gå från bidrag till jobb eller studier. Det är otroligt viktigt för varje individ, men också för staden som helhet. Stockholm behöver ta tillvara alla människor som finns här, allas kompetens och vilja att bidra för att fortsätta att växa och utvecklas. En stad i världsklass lämnar inte stora grupper utanför. Det har vi inte råd med, säger Charlotte Svensson, arbetsmarknadsdirektör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *