Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

E-tjänster för hjärtsviktspatienter i egenvård, utveckling av bibliotek som medborgarnas gemensamma arbets- och mötesplats och gemensam utformning av avfallskärl för källsortering i stadsmiljö. Det är några av de projekt som får planeringsbidrag av VINNOVA för att utveckla innovativa idéer inom offentlig verksamhet.

Projekten får finansiering genom utlysningen FRÖN – För ökad innovation i offentlig verksamhet. De kommuner, landsting och andra aktörer som blivit beviljade medel får ett planeringsbidrag för att utveckla en innovativ idé, som kan resultaten i behovsdrivna innovativa lösningar.

– Det är spännande att se så många projektidéer som kan skapa förändringar och innovationer i offentlig verksamhet. Flest ansökningar kommer från kommuner och landsting, men det är mycket positivt att även en stor myndighet som Försäkringskassan är med och dessutom en offentligt finansierad privat vårdverksamhet, säger Madeleine Siösteen Thiel, som är ansvarig för utlysningen på VINNOVA.

I denna tredje omgång av utlysningen får 12 projekt stöd med sammanlagt 4,9 miljoner kronor. VINNOVA planerar att öppna fler FRÖN-utlysningar under året där det förutom stöd till planering även ska ges finansiering för att utveckla och införa innovationerna.

Läs mer genom att klicka här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *