”Stoppa EU:s minimilöner!”

EU-kommissionens förslag om minimilöner kommer med stor sannolikhet skaka den svenska arbetsmarknadsmodellen i dess grundvalar. Det finns ännu möjlighet att stoppa detta.

Det hävdar Sara Skyttedal (KD), vice gruppledare för EPP-gruppen i Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott.

I sitt årliga ”State of the union”-tal den 16 september 2020 avslöjade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (bilden nedan) kommissionens planer på ett lagförslag om minimilöner på EU-nivå.

Maktförskjutning
– EU:s kommande minimilöneförslag innebär hur man än vrider och vänder på det en maktförskjutning i arbetsmarknadsfrågor från medlemsländerna till Bryssel. Förslagets motiveras med att skydda lågavlönade och minska fattigdomen. Vällovligt, men det finns uppenbara problem med förslaget, slår Sara Skyttedal fast.

Bland annat menar hon att minimilöner på EU-nivå troligen kommer att undergräva den svenska arbetsmarknadsmodellen. EU-parlamentarikern påpekar att Kommissionen vid ett flertal tillfällen utfärdat samma löfte, nämligen att ett lagförslag ska utformas så att de nordiska modellerna inte ska påverkas.

Direktiv blir bindande
– Problemet är dock att inte ens EU:s mäktigaste politiker kan hålla ett sådant löfte om det blir ett EU-direktiv, konstaterar Sara Skyttedal och fortsätter:
– I det här fallet blir det bindande för samtliga medlemsländer och oaktat hur man formulerar undantagen för den svenska partsmodellen är risken uppenbar att tolkningar av direktivet landar i EU-domstolen. Och då är von der Leyens löfte inte längre något värt, fruktar debattören.
Inlägget var infört i Svenska Dagbladet den 16 september 2020.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.