Stoppa inte viktigaste samhällsbygget!

Trafikverket har visat att vinsterna med en ny stambana för höghastighetsjärnväg vida överstiger vinsterna med alternativet att bygga ut befintliga spår.
Det skriver Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande (S) i Region Skåne, samt fler andra regionpolitiker, forskare och SJ:s vd, i en debattartikel i Dagens Samhälle (10/11 2017).
”Det är nu som vi måste investera i vår tids stora samhällsbygge” hävdar undertecknarna och hänvisar till rapporten Byggstart Sverige. Där hävdar representerar olika politiska partier, flera delar av landet, forskning, näringsliv, EU och SJ, hur en ny stambana kan bygga Sverige starkt.
”Kapacitetsbrist och bristande underhåll ställer till problem för järnvägen. Genom att bygga en ny snabb stambana kan vi bygga järnvägen stark för framtiden – i stället för att få samma problem igen om några år. De möjliga vinsterna är långt fler än bara snabbare tåg mellan storstäderna.”, anför debattörerna.
Läs hela inlägget via följande länk:
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/stoppa-inte-var-tids-stora-samhaellsbygge-29200
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *