Stoppa pajkastningen på upphandling!

Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa.
Det menar upphandlingsexperten på svenskt Näringsliv, Ellen Hausel Heldahl. Hon pekar på att i kölvattnet efter Transportstyrelsens skandalomsusade IT-upphandling har kritik, framför allt från politiskt håll, framförts mot att upphandla känsliga verksamheter. ”Det är dock värt att påpeka att detta görs redan idag inom en rad olika områden – vi har faktiskt en helt egen lagstiftning (LUFS – lag om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet) som styr just upphandling av varor och tjänster för bland annat Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.”
Kommentaren är publicerad i svenskt Näringslivs nyhetsbrev. Ellen Hausel Heldahl anser att vad det handlar om är att ha kunskap om hur man genomför upphandlingen på rätt sätt. ”Vilken kompetens Tranportstyrelsen har går inte att svara på i nuläget, men om myndigheten haft en större grad av inköpsmognad är vi övertygande om att det inträffade inte hade skett”, skriver hon.
Missförstånd
Ett exempel på missförstånd kring upphandling är när utredaren Illmar Reepalu hävdar att man inte kan skriva upphandlingskontrakt som tillåter – eller kräver – utveckling under kontraktstiden. ”Det är helt fel. Det går utmärkt och fler och fler upphandlande myndigheter lär sig hur man kan använda offentlig upphandling mer effektivt för att både säkerställa en hög kvalitet, god ekonomi och kontinuerlig utveckling. Ett exempel på detta är Nacka kommun som nyligen avslutade en upphandling av innovativa avancerade digitala tjänster för äldreomsorgen där ett krav från kommunens sida har varit utveckling av tjänsterna under avtalstiden.”
Eller Hausel Heldahl framhåller till sist att Svenskt Näringsliv vill få ett slut på pajkastningen av offentlig upphandling och istället få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.