Stor ökning av molntjänster

Finanssektorn är i topp, men den största ökningen i molntjänstmognad står offentlig sektor för. Det visar årets upplaga av undersökningen Cloud Maturity Index från mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto och analysföretaget Radar.
– Den stora ökningen för offentlig sektor beror på att fler leverantörer idag erbjuder molntjänster som är anpassade för offentlig sektors specifika behov och krav samtidigt som förståelsen för nyttan med tjänsterna blir allt större. Detsamma gäller tillverkningsindustrin som blivit en allt mer van beställare av IT-tjänster, även om det finns en bit kvar jämfört med andra branscher, säger Inger Ekman, chef för teknologitjänster och modernisering, Tieto Sverige.
Allt fler branscher nyttjar molntjänster, men fortfarande är det bara drygt en av tio verksamheter som kan betraktas som mogen när det gäller användningen.
Användandet av molntjänster har ökat dramatiskt i Sverige de senaste åren och trenden ser ut att hålla i sig även under 2016, det visar undersökningen som görs för andra året i rad.
Väntas öka med 22%
Närmare fyra av fem (77 procent) svenska organisationer och företag använder idag molntjänster, att jämföra med 60 procent 2015. I genomsnitt lägger svenska företag och organisationer 4,9 procent av IT-budgeten på molntjänster och satsningarna väntas öka med 22 procent under 2016.
– Den starka tillväxten på marknaden kan delvis förklaras av att IT-leverantörerna gradvis ersätter traditionella tjänster med nya molnbaserade lösningar, men primärt handlar det om att kunderna i allt högre grad inser värdet av att använda molntjänster för att digitalisera hela verksamheten – även de mer komplexa och känsliga delarna, i takt med att säkerheten förbättrats, säger Inger Ekman, chef för teknologi- och moderniseringstjänster på Tieto i Sverige.
En majoritet av organisationerna i Sverige är dock fortfarande på en omogen eller grundläggande nivå vad gäller nyttjandet av molntjänster. Bara 12 procent av organisationerna kan räknas som mogna och 24 procent som kunniga, medan 49 procent anses ha grundläggande kunskap och 15 procent ses som omogna. I rapporten framgår också att molntjänstmogna organisationer visar betydligt bättre affärsresultat än övriga, inte minst med hjälp av tydligt reducerade IT-kostnader (i genomsnitt 34 procent lägre än övriga).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *