Stor uppslutning i Karlstad

Nära 600 offentliga inköpare samlades i veckan i Karlstad för kompetens- och erfarenhetsutbyte. Allt högre krav ställs på upphandlare att agera enligt politiska intentioner och strategier.

Svårigheten är dock fortfarande att få igenom politiska krav i den omfattande lagstiftningen kring offentlig upphandling. Anders Wijkman var på plats och gav en uppdatering om utredningsarbetet och lite om hans syn på EUs förslag till nya direktiv.

Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, höll i år sin årskonferens i Karlstad. Landstingsdirektör Hans Karlsson och Anna Sandborgh, kommundirektör i Karlstad hälsade välkomna.

Marknadsför upphandling
Temat för årets SOI-konferens är Lysande utsikter, offentlig upphandling i rampljuset. Ordförande Lisbeth Johnson berättade att SOI  i år satsar på mer utåtriktat arbete och dialog med omvärlden med syfte att slå hål på vanliga myter om offentlig upphandling. I år kommer SOI att finnas på plats både i Almedalen och under KOMMEK-mässan i Malmö i augusti.

Årets inköpare
Som brukligt utsågs också Årets inköpare under SOIs årskonferens. Harrieth Forsberg, förvaltningschef på Upphandlingsförvaltningen i Värnamo kommun, får priset för att ha ”lyckats föra upphandling till en strategisk nivå”, enligt juryns motivering.

– Utmärkelsen ges till en inköpare/upphandlare som gjort en uppmärksammad insats inom sitt arbete eller på annat sätt genom sitt engagemang utvecklat den offentliga upphandlingen och vi är förstås väldigt glada och stolta över att Harrieth fått denna utmärkelse, säger Mats Hoppe, kommunchef i Värnamo.

I Värnamo kommun ligger upphandlingssfunktionen som en egen förvaltning med tillhörande politisk nämnd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *