Stora aktörer tar hem kontrakten

De stora leverantörerna tar hem en oproportionerligt stor del av kontrakten, i relation till att de enbart står för knappt fyra procent av anbuden. Men små- och mikroföretag hävdar sig ändå rätt väl totalt sett. Det visar statistik som Upphandlingsmyndigheten presenterade på upphandlingsdag två i Kista.
Ann-Christin Nykvist, vikarierande generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, inledde torsdagens program med ett föredrag om den fem månader gamla myndigheten. ”En liten myndighet med ett stort uppdrag”, som hon uttryckte det.
Att sammanställa och leverera statistik är en del i stödmyndighetens omvärldsbevakning och kommer att ske fortlöpande. Ännu är statistiken inte tillräckligt mogen för att dra alltför långtgående slutsatser om trenden, men tendenser kan skönjas, menade gd:n. När myndigheten får längre serier av statistik så kommer den att bli mer relevant.
De största avnämarna av myndighetens tjänster är kommunerna (47 procent) åtföljda av statliga myndigheter (19 procent).
När det gäller vilka som lägger anbud visar siffrorna att mikroföretag deltar i stor omfattning, med 44,4 procent och småföretag 36,1 procent. De stora utgör bara 3,9 procent bland anbudsgivarna, men ligger ändå på 37,8 procent när man tittar på deras andel av kontraktstilldelningen. Mikroföretagens andel är 16,8 procent och småföretagens 24,5, medan de medelstora vinner 18,4 procent. Summerar man mikroföretagens och småföretagens andelar landar siffran på 41,2, vilket får gd:n att ändå gilla läget:
”Jag tycker ändå att mikroföretag samt små och medelstora hävdar sig bra”, menar Ann-Christin Nykvist.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *