Stora Appar i Västsverige

Big Apps Västsverige är en tävling som äger rum den 20 augusti till den 20 oktober i år. Arrangörerna vill stimulera användningen av öppen data genom att skapa digitala tjänster med hjälp av regionens öppna datakällor.

Kategorierna man föreslår på hemsidan handlar om hur man skapar ett grönare och miljövänligare Västsverige, en app för lärande, en digital kulturupplevelse och hälsa. Samtliga bidrag kommer att kunna vinna tävlingens stora pris. Det finns också det bästa studentpriset och bästa affärspriset att hämta hem för app-utvecklarna. Man kan också vinna ett pris vardera för varje kategori.

Klara för marknaden
Datakällor finns på hemsidan, bigapps.se där man också kan lämna förslag på datakällor, för de tävlande. Big Apps Västsverige är ett längre hackathon. Efter de två månadernas tävling kommer man att bedöma de tävlande i en månad, sedan blir det dags för prisutdelning i slutet av november.

Målet är att de deltagande lagen ska producera färdiga appar, klara att använda, men också en affärsplan för att få ut apparna på marknaden. Under den sista månaden kommer apparna att finnas för nedladdning av allmänheten och juryn. Sedan är det tänkt att de positiva exemplen ska kommuniceras tillbaka till myndigheterna.

Tanken är att minst tre nya företag ska skapas tack vare idéer från tävlingen och att minst fem företag ska lansera produkter med ursprung i tävlingen. Tio nya offentliga datakällor ska ha blivit tillgängliga för offentligheten, tack vare apparna. Man vill också utveckla en metod som kan användas på andra orter och ge Västsverige en ledande ställning inom området. Ambitionen är att få medial uppmärksamhet, även utomlands när de skapar Informationssamhälle 3.0.

Källa: Big Apps Västsverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *