”Stora brister i offentlig upphandling”

Krisen i elförsörjningen i södra Sverige skulle bli en utmärkt fallstudie i en bred och djupgående haveriundersökning om bristerna i den offentliga upphandlingen. Det menar Olof Ehrenkrona, friherre, diplomat och författare.
”Där skulle misslyckandet i alla dess dimensioner kunna studeras – politikens kortsiktighet, politikernas tendens att suboptimera, förslösat humankapital i myndigheterna, felrekryteringar, tilltro till byråkratiska styrsystem i stället för erfarenhet, förnuft och yrkeskunnande, etcetera”, slår han fast.
Hela offentliga sektorn
– Något har gått rejält snett i Sverige, när industrin inte kan bygga ut för att elförsörjningen inte anses säkrad, menar Olof Ehrenkrona som tror att det finns systemiska brister som gäller hela den offentliga sektorn.
– Upphandlingsinkompetensen är ju inte enbart ett problem när det gäller elförsörjningen, konstaterar Ehrenkrona och ger några exempel:
”Fullödigt fiasko”
”De nya rulltrapporna i Stockholms tunnelbana står stilla, tågen klarar varken snöiga vintrar eller varma somrar, Trafikverket upphandlar ett italienskt byggföretag som går i konkurs för att bygga Förbifart Stockholm och upphandlingen av Karolinska sjukhuset är ett fullödigt fiasko.”
Läs hela SvD-krönikan via länken:
https://www.svd.se/ar-det-dags-for-en-haverikommission

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.