Stora utmaningar för små företag

– Uttryckliga krav på att företagen ska uppfylla specifika villkor som finns i kollektivavtal kan innebära hinder för vissa företag. Det menar Ulrica Dyrke, jurist inom konkurrens, offentlig upphandling och immaterialrätt på Företagarna.
Detta med anledning av den av regeringen nytillsatta utredning som Offentliga Affärer rapporterade om här på webben 2015-01-07, med rubriken Utredning om kollektivavtal.
Företagarna följer denna fråga med stort intresse och anser att offentlig upphandling måste vara tillgängligt för alla seriöst verkande företag – med eller utan kollektivavtal.
Ulrica Dyrke konstaterar att frågan om att kräva anslutning till kollektivavtal vid offentlig upphandling inte omfattas av utredningens uppdrag.
– Detta är bra, eftersom sådana krav inte är tillåtna och inte heller bedöms bli det i framtiden med EU:s nya upphandlingsdirektiv, säger hon till Offentliga Affärer.
Företagarnas jurist pekar på att det som utredningen har att utreda är krav på villkor i enlighet med kollektivavtal. Sådana krav bedöms det finnas visst utrymme att kräva både i nuläget och framöver.
– Även sådana krav kan dock innebära stora utmaningar för små företag som vill delta i offentliga upphandlingar, framhåller Ulrica Dyrke och pekar på att nära 60 procent av de små företagen (1-49 anställda) saknar kollektivavtal och bland företag med 1-4 anställda är andelen cirka 67 procent.
– Dessa företag kan dock mycket väl erbjuda arbetsvillkor i nivå med eller bättre än kollektivavtal. Uttryckliga krav på att företagen ska uppfylla specifika villkor som finns i kollektivavtal kan innebära hinder för dessa företag, säger Ulrica Dyrke.
Hon menar avslutningsvis att vad utredningen kommer att föreslå i fråga om bland annat vilka villkor i kollektivavtalen som ska uppfyllas och det sätt som detta ska ske på, blir av central betydelse för dessa företags möjligheter att fortsatt vara med i offentliga upphandlingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *