Storföretag dominerar matmarknaden

Konkurrensverket menar att upphandlande myndigheter måste öka kunskapen om livsmedelsmarknaden och till regeringen riktar man åsikten att det är olämpligt att använda offentliga upphandlingar för att nå andra politiska mål än god kvalitet till bästa möjliga pris.

Konkurrensverket pekar i en rapport till regeringen på vikten av det olämpliga i att använda offentliga upphandlingar för att nå andra politiska mål än god kvalitet till bästa möjliga pris. Kommuner och andra myndigheter upphandlar livsmedel och måltider för cirka 8,4 miljarder kronor per år, vilket motsvarar endast fyra procent av den totala konsumtionen av livsmedel i Sverige.

– Offentlig upphandling av mat kan bli effektivare och samtidigt använda konkurrensens fördelar. Enklare regler för mindre företag, vägledning till upphandlare, och hur regeringen bör agera i samband med översynen av EU:s upphandlingsdirektiv är exempel på sådana åtgärder, säger konkurrensråd Per-Arne Sundbom.

Varken Upphandlingsutredningen eller Miljöstyrningsverket delar den uppfattningen utan menar att det är möjligt att ställa relevanta miljö- och djurskyddskrav.

Konkurrensverket liknar livsmedelskedjan vid ett timglas. Det börjar med ett stort antal jordbrukare som säljer sina produkter till ett litet antal industrier. Här är timglasets smala mitt. Industrin säljer i sin tur till ett litet antal dagligvarukedjor som säljer till ett stort antal konsumenter.

– De små företagen som finns inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln står bara för en liten andel av marknaderna. Makten över marknaden ligger hos de stora företagen, säger generaldirektör Dan Sjöblom.

Genom ökad kunskap om marknaden ges större möjligheter att tillvarata konkurrensen mellan företagen. Det är centralt att minska hindren för små företag att vinna offentliga kontrakt, menar Konkurrensverket i sin rapport.

Det finns inga effektiva åtgärder för att på kort sikt uppnå en i alla delar fungerande konkurrens vid livsmedelsupphandling. Det krävs en kombination av åtgärder som på sikt kan få önskat resultat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *