Stort intresse för elbilarna

Elbilar och laddhybridbilar är på intågande i Sverige. En landsomfattande upphandling av elbilar pågår med över 200 organisationer involverade. Frågan är om det kommer att finnas bilar till alla?

Stockholms stad och Vattenfall genomför tillsammans med SKL Kommentus en samordnad upphandling av elbilar och laddhybrider. Målet är att minst 6 000 elfordon ska rulla på svenska vägar inom bara några år.  Men kommer det att finnas tillräckligt med bilar på marknaden för att tillgodose det stora intresset?

Bilindustrin har visat stort intresse för upphandlingen och Eva Sunnerstedt, projektledare på miljöförvaltningen Stockholm stad är övertygad om att många leverantörer kommer att vilja lägga anbud när inbjudan går ut. Elbilsupphandlingen pågår fram till våren 2011 och ett avtal förväntas vara klart i augusti eller september 2011.

Låg driftskostnad
Elbilens prestanda är fortfarande begränsad jämfört med en konventionell bil. En typisk elbil kan i dag rulla 10-15 mil med en toppfart på 130 km/h. Trots det kan den vara ett bra alternativ som stadsbil, även ekonomiskt. I en del fall kan det till och med vara billigare för organisationen att använda elbil. Vissa menar exempelvis att servicekostnaden för en elbil bara är hälften så stor som för motsvarande bensinbil, eftersom elmotorn har mycket färre rörliga delar som kan gå sönder.
Något som kan uppfattas som en utmaning är att det kan ta lång tid att ladda vissa batterier. De flesta elbilar kan dock fungera bra om man kör till jobbet, laddar bilen under åtta timmar och reser hem på eftermiddagen.

Det är svårare i yrkestrafik. Och ändå planerar många kommuner att använda elbilar inom en rad olika områden, bland annat hemtjänst, park- och gatuförvaltning och som interna poolbilar inom förvaltningar. En timmas uppladdning ger ungefärlig batterikraft nog att köra en mil. Det gör att en full uppladdning tar cirka åtta timmar. Det finns idag lösningar för snabbladdning av batterier som tar cirka fem minuter för att ladda till 90 procent och tio minuter till 100 procent.

Elbilar har flera fördelar, jämfört med vanliga bensinbilar. Förutom att elbilen är tyst och utsläppsfri är bränslekostnaden extremt låg. Elfordonen är dessutom smidigare än vanliga bilar i stadstrafik, eftersom elbilar ofta får använda kollektivfiler och parkera gratis.

Elbilen är också ett ypperligt sätt att marknadsföra sin organisation. Förutom att elbilen i sig är miljövänlig, är den också en utmärkt symbol för ett organisations vilja att miljöanpassa sig. En elbil med kommunens namn på är i princip en rullande reklamskylt för kommunen.

Eftersom elbilarna än så länge är ovanliga finns det ett flertal ekonomiska frågetecken i kalkylen. Till exempel är det svårt att förutsäga andrahandsvärdet för en elbil och även driftssäkerheten och batteriernas livslängd kan vara svåra att känna till på förhand. De flesta elbilar är också betydligt dyrare i inköp än motsvarande bensinbil, medan driftskostnaderna (i synnerhet bränslekostnaden) för elbilen är avsevärt lägre.

En säker elbilsaffär görs genom att se till att elbilsleverantören tar ansvar för de kostnader som är svåra att förutsäga. Detta kan till exempel ske genom ett leasingförfarande, där ett garanterat restvärde för elbilen förhandlas fram.

Räkna med miljön
Energimyndigheten gör en prognos att Sverige kan tänkas ha 85 000 elbilar och laddhybrider till år 2020. Om regeringen sätter in förmånliga avgiftssänkningar kommer det att påverka siffran positivt förstås. Elbranschen och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien har en betydligt mer ambitiös vision om 600 000 elfordon år 2020. Med 600 000 elfordon på Sveriges gator skulle elförbrukningen uppgå till cirka 1,5 TWh, eller cirka 1 procent av dagens elanvändning i Sverige.

Elbilar har en låg energiförbrukning, 0,24 kWh/km inklusive förluster nämns i en rapport från Energimyndigheten. Om huvuddelen av dagens personbilstransporter i Sverige skulle drivas med el skulle åtgången uppgå till 10-15 TWh. Det skulle behövas cirka 300 havsbaserade vindkraftverk på 5 MW vardera för att försörja 2 miljoner laddhybrider.

Hur elen produceras spelar förstås en avgörande roll för hur stor miljövinsten blir. En dieselbil antas i ett räkneexempel från Energimyndigheten ha en förbrukning på 0,4 liter per mil, vilket omräknat ger ett koldioxidutsläpp på 3,4 kg. Motsvarande för en elbil med en elförbrukning av 0,24 kWh/km ger ett utsläpp på 2,4 kg koldioxid. Men elbilarna är inte energieffektivare än dieselbilen i alla lägen. Med endast en passagerare i bilen orsakar elbilen mindre koldioxidutsläpp, men ju fler passagerare desto mindre blir skillnaden.

En god affär
Att köpa elbil är förhållandevis svårt i nuläget, men allt fler tillverkare förbereder introduktion av eldrivna fordon på marknaden. Laddhybrider är ett sätt att komma runt begränsningarna i räckvidd. I en laddhybrid drivs bilen uteslutande av elmotorn och laddas via elnätet, men vid behov laddas den också av en bränsledriven motor. Hybridbilar av typen Toyota Prius fungerar inte på samma sätt. Eldriften används endast delvis och uppladdning sker enbart under körning.

De flesta stora biltillverkare förbereder marknadsintroduktion av laddhybrider, men ännu så länge finns ingen att köpa. GM serietillverkar Chevrolet Volt med början 2010. I Europa kommer den antagligen att säljas som en Opel. Volvo siktar på att introducera en serietillverkad laddhybrid 2012.
Vad som däremot finns på marknaden är bilar som uteslutande drivs av el.

Citroen C-Zero. Volvo C30 BEV, Mitshubishi i MiEV Sport

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *