Stort intresse för moln­upphandling

Statens inköpscentral har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen Kontorsstöd som molntjänst.
– Intresset för upphandlingen har varit ovanligt stort, säger Daniel Melin som är ansvarig för upphandlingen, 208 personer har hämtat ut upphandlingsunderlaget, en siffra vi aldrig varit i närheten av tidigare.

Syftet med upphandlingen är att ge offentlig sektor möjligheten att köpa en viss typ av molntjänst på ett kostnadseffektivt och juridiskt korrekt vis. Upphandlingen tar endast sikte på leveransen av e-post, kalender, adressbok, ordbehandling, kalkylark samt presentationer i en webbläsare.

Tio leverantörer inkom med anbud, dessa var baserade på fem olika molntjänster. Av dessa anbud var det tyvärr bara fyra som klarade de obligatoriska kraven varför någon utvärdering av molntjänsterna aldrig genomfördes.

Ramavtal har erbjudits fyra leverantörer, Cybercom Sweden AB, Visma Consulting AB, Avalon Innovation AB samt RedBridge AB.

– Vi är mycket nöjda med att både mindre och större leverantörer kvalificerade sig samt att två olika molntjänster i hög grad uppfyller de krav vi ställt. Vi noterar också hur några andra molntjänster ännu inte klarar av grundläggande funktionella krav, men det är antagligen bara en tidsfråga. säger Daniel Melin.

– Detta är en bra start på ett nytt ramavtalsområde med många komplexa frågeställningar särskilt avseende det juridiska” säger Hans Sundström som är chef för IT-upphandlingen.

Ramavtalen har en initial bindningstid om 18 månader. Ramavtalen kan maximalt förlängas 30 månader. Ramavtal kommer tidigast att tecknas 2013-02-04.

Källa: Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *